Søg
 

Region Sjælland har brug for flere unge med uddannelse

Tirsdag d. 21. april 2020

Andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, ligger stabilt i Region Sjælland. Det er nødvendigt at uddannelsesniveauet hæves, og det er et fælles ansvar, siger udvalgsformand.

Andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, ligger stabilt i Region Sjælland, og andelen er steget fra 66 procent i 2013 til 71 procent i 2019. Det viser regionens nye Uddannelsesanalyse 2020.
 
- Stigningen fra 2013 til nu følger landsgennemsnittet, og det er en udvikling, som jeg er tilfreds med, og som jeg ønsker at fortsætte. Det kræver noget ekstra i Region Sjælland, for vi er stadig den region i landet, der har det laveste uddannelsesniveau blandt de unge. På den baggrund er udviklingen i Region Sjælland faktisk rigtig flot. Men vi skal fortsætte med at gøre en særlig indsats for at få flere unge til at søge ind på en ungdomsuddannelse, og vi skal støtte dem, så de ikke dropper ud før tid, siger Peter Jacobsen, formand for regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling.
 

Søgning til erhvervsuddannelser er stabil

Han hæfter sig især ved, at der er et forholdsvist stort og stabilt antal unge, der hvert år søger ind på erhvervsuddannelserne i Region Sjælland. Der er stort behov for mange og dygtige faglærte i regionen, hvor 38 procent af den samlede arbejdsstyrke er ufaglært. På et arbejdsmarked, hvor digitalisering og automatisering øges, er der udsigt til færre ufaglærte job, og derfor skal uddannelsesniveauet hæves, siger Peter Jacobsen:
 
- I Region Sjælland har vi mange virksomheder og både de helt store spillere og de små og mellemstore virksomheder efterlyser kvalificeret arbejdskraft. Mit budskab til de unge er derfor: I har brug for uddannelse, og vi har brug for jer. Vi vil gøre alt for at hjælpe jer igennem uddannelsen, og I kan se frem til et godt og langt arbejdsliv med et eksamensbevis fra en erhvervsskole i hånden.
 

Færre unge - og mange flytter

29 procent af de 25-årige bosat i Region Sjælland har kun en folkeskoleeksamen som højst fuldførte uddannelse. Det placerer Region Sjælland langt bagefter de øvrige regioner, selvom flere unge gennem de seneste syv år er begyndt at vælge ungdomsuddannelsen til.
 
Uddannelsesanalyse 2020 viser også, at Region Sjælland er den region, der vil opleve det største fald i antallet af unge 15-17 årige med 16 procent færre unge i 2030 i forhold til 2019. Det er mere end 5.000 færre unge, og det vil for alvor sætte uddannelsesinstitutionerne især i yderområderne under pres. Med færre unge mennesker i fremtiden vil elevgrundlaget til uddannelsesinstitutionerne blive mindre.
 
En anden udfordring er, at over 3000 unge i 2019 flyttede ud af regionen for at tage deres videregående uddannelse i en af de store uddannelsesbyer f.eks. i København. Dette til trods for en bred vifte af videregående uddannelsesmuligheder i Region Sjælland. Tidligere analyser har vist, at mange unge bosætter sig der, hvor de tager deres uddannelse.
 
Kommunerne, uddannelsesinstitutionerne og regionen har de seneste år gennemført en række projekter netop for at komme disse udfordringer til livs:
 
- Det er nødvendigt at vi trækker i samme retning for at få hævet uddannelsesniveauet. Vi har et fælles ansvar for at sikre, at flere unge får den nødvendige støtte til at gennemføre den ungdomsuddannelse, som flere og flere heldigvis har mod på at tage. Vi skal også have flere unge til at tage en videregående uddannelse her i regionen, for eksempel til sygeplejerske, pædagog eller diplomingeniør på en af professionshøjskolerne. Og hvis de unge vælger at flytte for at studere et andet sted, så skal de vide, at vi står klar til at sige velkommen hjem, når de skal slå sig ned med deres familier på et senere tidspunkt, siger Peter Jacobsen.
 
Region Sjælland har allerede taget de indledende skridt i etableringen af et bredt og ambitiøst samarbejde mellem regionen, kommunerne og uddannelsesinstitutionerne om i fællesskab at højne uddannelsesniveauet. Samarbejdet skal bl.a. udbrede fortællingen om regionens kvaliteter ved at give et samlet billede af regionens mange uddannelsesmuligheder.
 

Fakta

  • Uddannelsesanalysen er udgivet siden 2013 og den givet et billede af uddannelsesniveauet i Region Sjælland
  • Analysen bruges som afsæt for uddannelsesindsatser i Region Sjælland, som region, kommuner og uddannelsesinstitutioner arbejder sammen om

 
  
Oprettet
21.04.20
Opdateret
21.04.20