Søg
 

Psykiatri, læger og sygehuse klar til at modtage patienter

Tirsdag d. 21. april 2020

Psykiatri, læger og sygehuse er bekymrede over et markant fald i antallet af patienter med andre sygdomme end Covid-19 under epidemien. Borgerne risikerer, at deres sygdom forværres, lyder det fra Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Selvom psykiatriske akutmodtagelser og sengeafsnit har være åbne under hele corona-epidemien ses et markant fald i antallet af henvisninger til psykiatrien, siden virussen for alvor gjorde sit indtog i Danmark. Det kan skyldes frygt for smitte og en generel tilbageholdenhed efter opfordringen om at holde sig hjemme.

Faldet er bekymrende, da personer med for eksempel angst eller let depression kan få forværring af deres symptomer i et omfang, så de udvikler eksempelvis  svær depression og eventuelt selvmordstanker.

Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, opfordrer borgere med behov for hjælp til psykisk sygdom til at kontakte deres egen læge:

- Psykiatrien har og står stadig klar til at hjælpe de borgere, der har brug for det. Der er ingen grund til at holde sig tilbage. Jeg vil kraftigt opfordre borgere med tegn på psykisk sygdom om at ringe til deres læge, så de kan blive henvist til at få hjælp. Min opfordring gælder også pårørende, der måske kan hjælpe deres familiemedlem eller ven til at søge hjælp, siger han.

De mest syge får besøg

Psykiatrien i Region Sjælland er desuden i gang med at genåbne for ambulant behandling og indkalde ventende patienter, ligesom de mest syge får besøg. For at mindske smitterisikoen fastholdes dog i videst muligt omfang videokonsultation:

- Vi tager udgangspunkt i den enkelte patient. Telemedicinske løsninger som for eksempel videomøder benyttes, hvor det er fagligt forsvarligt, og hvor patienten siger ja tak og er i stand til at gennemføre det. De mest syge patienter får hjemmebesøg, ligesom der også er mulighed for fremmøde i distriktspsykiatrien, hvis det skønnes nødvendigt, siger Heino Knudsen.

Desuden sker gruppesamtaler i voksenpsykiatrien i mindre grupper end normalt, ligesom man i børne- og ungdomspsykiatrien holder netværksmøder på video. Ved testning og kliniske vurderinger af patienter, der ikke kan gennemføre på video, kan den mindreårige møde fysisk op ledsaget af en voksen.

Indlagte patienter kan fortsat ikke modtage besøg ud over de gældende retningslinjer.

Også stort fald på hjerte- og kræftområdet

Region Sjælland har også oplevet et bekymrende fald i henvendelser på blandt andet hjerte- og kræftområdet. Dermed får færre borgere vurderet og udredt deres symptomer, og det kan betyde, alvorlig sygdom ikke opdages i rette tid.

Har du symptomer på sygdom, skal du kontakte lægen, som du ville have gjort før corona-smitten kom til Danmark. Regionsrådsformand Heino Knudsen pointerer, at praktiserende læger har åbent og er tilgængelige for undersøgelser og behandling for andet end symptomer på COVID-19. 

- Det er vigtigt at huske på, at man stadig kan fejle andet end corona. Og dét er lige så vigtigt at få vendt med sin læge, så sygdom kan opdages i tide.

De praktiserende læger har dog fortsat ingen åbne konsultationer eller mulighed for uvisiteret elektronisk tidsbestilling. Den primære konsultationsform skal fortsat være telefon- eller videokonsultation for at mindske smitterisiko, men alle med tegn på sygdom bliver hjulpet hos sin praktiserende læge.

Der er ingen grund til bekymring for at blive smittet med COVID-19 i sundhedsvæsnet, da alle har iværksat flest mulige tiltag for at minimere smitterisikoen.

Oprettet
21.04.20
Opdateret
21.04.20