Søg
 

Region Sjælland vil lære af corona-tiden

Mandag d. 09. november 2020

Organisatorisk corona-evaluering godkendt i Regionsrådet. Nu skal der arbejdes videre med anbefalingerne både i organisationen og på den politiske bane.

​Region Sjælland kom godt igennem corona-foråret. Det lykkedes på kort tid at omstille sundhedsvæsenet til at tage sig af patienter med corona, men arbejdsmiljøet blev udfordret i de travle måneder. Det viser regionens evaluering af første bølge med corona, som Regionsrådet har godkendt. 
 
- Vi leverede et godt og trygt sundhedstilbud under meget vanskelige vilkår. Det lykkedes, fordi alle medarbejdere løftede i flok, og fordi vi har et godt samarbejde med kommuner og praktiserende læger om at levere et nært sundhedstilbud. Sammenholdet og samarbejdet stod sin prøve under corona. Jeg er især stolt over, at vi fik bragt sundhedstilbuddet endnu tættere på borgerne med videokonsultationer, så patienter kunne have kontakt med sygehuset eller sin læge hjemmefra, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Evalueringen er lavet på baggrund af omkring 80 interviews med den politiske og administrative ledelse, MED-Hovedudvalget samt repræsentanter fra de faglige organisationer og kommunerne. Medarbejderne har haft mulighed for at bidrage direkte via intranet, mail og en videoboks, der har været sendt rundt på alle sygehuse. 

 

Fællesskab og tillid

Evalueringen har fokus på temaer som organisatorisk omstilling, ledelse, samarbejde, arbejdsformer, teknologi og kommunikation. Inden for hvert tema er der konkrete anbefalinger til, hvad Region Sjælland kan lære af corona-tiden.  
 
- Evalueringen er ikke en facitliste, for vi har alle oplevet corona-tiden forskelligt. Men der er nogle ting, der går igen. På den positive side er det især den stærke følelse af fællesskab og tillid til hinanden, der bliver fremhævet. Og omvendt så står det også klart, at vi skal passe på arbejdsmiljøet under langvarige kriser som corona-pandemien, siger regionsdirektør Per Bennetsen.
 
Evalueringen skal gøre Region Sjælland endnu bedre til at håndtere den nuværende krisesituation og indgå i det løbende arbejde med at styrke og udvikle Region Sjælland. Evalueringen skal nu ud og arbejde i hele organisationen.
 

Billede - Sammen mod Corona.jpgEvaluering

Organisatorisk eveluering af Region Sjællands håndtering af COVID-19 i foråret 2020.
 
 

Billede - Sammen mod Corona.jpgSammen mod Corona

Kærnefortællingen "Sammen mod Corona" der fortæller om oplevelser i Region Sjælland, da Corona ramte landet i foråret 2020.

Oprettet
09.11.20
Opdateret
09.11.20
 

 Kontakt

 
Ledelsessekretariatet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 10