Søg
 

Vækstpartnerskabsaftale skal styrke uddannelse og digitalisering i Region Sjælland

Onsdag d. 30. august 2017

Regeringen og Vækstforum Sjælland har indgået en ny vækstpartnerskabsaftale, der skal fremme digitaliseringen og turismen og sikre nye muligheder for uddannelse, der er målrettet erhvervslivets behov.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen og Vækstforum Sjælland indgår partnerskabsaftale om vækst


​Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

- Det er afgørende for mig, at erhvervslivet på Sjælland får gode muligheder for at skabe vækst. Med vækstpartnerskabsaftalen styrker vi vilkårene for erhvervslivet, og vi sætter fokus på, hvordan ny teknologi og digitalisering kan styrke virksomhederne på Sjælland. Samtidig gør vi en indsats for at fremme turismen ved at skabe kvalitet i udbuddene og sætte en fælles retning for turismen i regionen. 

Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne

Med Vækstpartnerskabsaftalen vil Regeringen og Vækstforum Sjælland samarbejde om at sikre, at virksomhederne i Region Sjælland kan få kvalificeret arbejdskraft både nu og fremover.

Det sker blandt andet gennem et samarbejde mellem regeringen og Vækstforum Sjælland om, hvordan en teknologipagt med fokus på at fremme de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser kan understøtte væksten i Region Sjælland. Regionen vil selv starte forsøg med frivillige kompetenceklynger rettet mod virksomhedernes efterspørgsel. Parterne samarbejder om at afdække status for de videregående uddannelser i Region Sjælland.

Løftestang for uddannelsestilbud der matcher behovet
 

Jens Stenbæk, som er formand for Vækstforum Sjælland og regionsrådsformand i Region Sjælland:

- Opsvinget er kommet til Region Sjælland. Bagsiden af medaljen er, at vores virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft. Der bliver færre unge fremover, og det betyder, at det er vigtigt at kigge på initiativer, der kan ruste den nuværende arbejdskraft til fremtiden, samt at sikre uddannelsesdækningen i regionen.

Det er helt afgørende for væksten i Region Sjælland, at vi får løst virksomhedernes udfordringer med at få de rette kompetencer. Her skal Vækstpartnerskabsaftalen blive en løftestang til at skabe uddannelsestilbud, der matcher de behov, som virksomhederne i Region Sjælland har.

En fælles retning for turismen

Vækstpartnerskabsaftalen sætter også fokus på at fremme turismen. Konkret skal der med vækstpartnerskabsaftalen vedtages en fælles retning for turismen i Region Sjælland. Retningen skal tage udgangspunkt i den nationale strategi for dansk turisme, og VisitDenmark og Dansk Kyst- og Naturturisme inddrages i det videre arbejde med retningen.

Endelig skabes der med aftalen et pilotprojekt, hvor et digitalt rejsehold fra VisitDenmark kan rådgive destinationer om, hvordan de sikrer den bedste digitale tilstedeværelse baseret på turistens behov.

 
Oprettet
30.08.17
Opdateret
30.08.17