Søg
 

Udtalelse fra Forretningsudvalget den 10. november 2022

Fredag d. 11. november 2022

​Forretningsudvalget er den 10. november 2022 orienteret om den seneste udvikling i sagen om karkirurgi.

Forretningsudvalget tager på det kraftigste afstand fra hændelsen, hvor der i regionens tværgående center for sundhedsstrategisk planlægning er serveret kagemand, der er benamputeret. Hændelsen er alvorlig og sender et helt forkert signal om, at regionens medarbejdere ikke tager borgere og patienter seriøst og behandler dem respektfuldt og professionelt.

Det er meget vigtigt for Forretningsudvalget, at borgere og patienter fortsat kan føle sig trygge og have tillid til, at de får den rette behandling i Region Sjællands sundhedsvæsen.

Forretningsudvalget finder hændelsen helt uforenelig med Region Sjællands bærende værdier om professionalisme og forventer derfor, at koncerndirektionen tager de nødvendige konsekvenser og sikrer professionel adfærd i hele Region Sjællands organisation.

Forretningsudvalget skal behandle opfølgningen på resultatet af første del af journalgennemgangen den 28. november 2022, men påpeger allerede nu vigtigheden af, at der skal gennemføres gennemgange af det nødvendige antal patientjournaler, og at undersøgelserne kan gennemføres af eksterne parter, fx andre myndigheder.​
Oprettet
11.11.22
Opdateret
11.11.22