Søg
 

Tre tiltag sættes i værk her og nu for at forbedre sikkerheden i psykiatrien

Torsdag d. 12. december 2019

Efter den voldsomme flugtepisode fra Psykiatrisygehuset i Slagelse er de fem regioner, politiet, anklagemyndigheden og kriminalforsorgen enige om nye tiltag for at styrke sikkerheden omkring bandemedlemmer i surrogatvaretægt i psykiatrien.

​- Fangeflugten i Slagelse var helt uacceptabel og et voldsomt overgreb mod de ansatte på sygehuset. Derfor er jeg glad for, at der nu er enighed om en række tiltag for, hvordan vi på den korte bane kan skabe en bedre sikkerhed for medarbejderne og de andre patienter på de retspsykiatriske afdelinger. Samtidig har jeg bedt myndighederne om en samlet handlingsplan for, hvordan vi kan undgå, at fangeflugter som denne sker, siger justitsminister Nick Hækkerup.
 

Nødråb

Regionsrådsformand Heino Knudsen fra Region Sjælland kom med et nødråb til justitsministeren efter fangeflugten i Slagelse, hvor personalet blev truet med pistoler: Af hensyn til medarbejderne og de øvrige patienters sikkerhed ønsker Psykiatrien i Region Sjælland ikke længere at modtage kriminelle bandemedlemmer, der hører til i fængsel, ikke i psykiatri.

Det har regionerne ifølge loven dog pligt til, hvis en dommer afgør, at en mentalobservation skal ske i psykiatrien. Derfor er regionsrådsformanden glad for, at der nu bliver set på sikkerheden.
 

Hurtig reaktion

- Jeg er glad for den hurtige reaktion fra justitsminister Nick Hækkerup, der straks var klar til at lytte til og finde løsninger. Vores medarbejdere i Psykiatrien skal trygt kunne på arbejde, og vi skal også beskytte de andre patienter, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Tættere dialog

Planen er aftalt mellem de fem regioner og Rigspolitiet, anklagemyndigheden og kriminalforsorgen. Tre handlinger sættes i værk her og nu:

  • Regionerne tilbyder at stille psykiatrisk lægebistand til rådighed i forbindelse med afgørelsen af, om et bandemedlem skal varetægtsfængsles i surrogat. Det skal sikre, at domstolene har det bedst mulige grundlag for at afgøre, om der er behov for anbringelse i psykiatrien.

  • Når et bandemedlem skal være i psykiatrien, sker der en grundig drøftelse mellem psykiatrien og politiet om de sikkerhedsmæssige forhold omkring indlæggelsen. I den forbindelse tages der stilling til, hvordan politiet bistår psykiatrien under indlæggelsen. Dermed sikres sikkerhed for personale og medindlagte og forebyggelse af flugt.

  • Tæt dialog mellem psykiatrien og anklagemyndigheden, så spørgsmålet om placering i psykiatrien hurtigst muligt forelægges for domstolene, når grundlaget for placering i psykiatrien ikke længere vurderes at være til stede. Det skal sikre, at den tid bandemedlemmet er i psykiatrien begrænses, hvis behovet ikke er der.

Handleplan på længere sigt

Der arbejdes fortsat med en handlingsplan, der er bestilt af justitsministeren, der skal se på, hvordan man på længere sigt forebygger flugt fra varetægtsfængsling på blandt andet psykiatriske hospitaler. Region Sjælland har samtidig skærpet sine egne sikkerhedsforanstaltninger.


Kontaktoplysninger for pressen

Justitsminister Nick Hækkerup
via presserådgiver Christina Raabæk, 30 71 04 70
Regionsrådsformand Heino Knudsen
via presserådgiver Lisa Westengaard, Region Sjælland, 23 28 73 35
 
Oprettet
12.12.19
Opdateret
12.12.19