Søg
 

Ny lov for tandlægebehandling for voksne over 18 år

Mandag d. 04. juni 2018

Den 1. juni træder en ny lov i kraft vedr. tandlægeområdet. Denne ændring af Sundhedsloven erstatter den hidtidige overenskomst, som er opsagt med virkning fra 1. juni.

​Loven skal sikre, at patienter fortsat kan få tilskud til tandbehandling efter 1. juni. Endvidere skal loven sikre, at de offentlige udgifter til tandbehandling fremover holdes inden for økonomiske ramme, der er til rådighed.

Regeringen og Folketingets partier har den 28. februar 2018 indgået en politisk aftale om nye rammer for voksentandplejen. Du kan læse aftalen her: Politisk aftale om nye rammer for voksentandplejen

I den politiske aftale er aftalepartierne enige om, at der i 2019 skal laves et samlet forslag til en ny model for voksentandplejen. Lovændringen skal derfor styre voksentandplejen, indtil Folketinget kan tage stilling til dette forslag.

Hvad betyder det for mig som patient?

Som patient vil du have samme ret til tilskud til behandling hos tandlæge som i dag. Loven viderefører således de nuværende regler i Tandlægeoverenskomsten.

Kommer jeg til at betale mere for at gå til tandlæge?

Nej, loven sikrer at egenbetalingen for behandlinger med fast pris ikke stiger.

Øvrige priser, skal som det har været hele tiden, aftales mellem tandlægen og patienten.

Kan jeg fortsætte hos min tandlæge?

Ja, du kan fortsætte med at gå hos din tandlæge og evt. fortsætte den behandling du er i gang med.

Hvis din tandlæge ikke længere ønsker at yde behandlinger med tilskud, er tandlægen forpligtet til aktivt at informere dig som patient om dette. På den måde kan du overveje om du vil fortsætte hos din nuværende tandlæge eller finde en anden tandlæge der behandler med tilskud.

Vil jeg stadigvæk kunne klage over min tandlæge?

Ja. Det vil med den nye lov fortsat være muligt at indbringe en klage, som nu skal sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed​

Fra den 1. juni kan du kan klage over:

  • manglende tilbud om skriftligt prisoverslag (§57h, stk. 3), 
  • manglende regelmæssig indkaldelse til tandlæge (§57 i stk. 3) og 
  • manglende mulighed for akut behandling 
​Klager sendt før 1. juni og som ikke er nået at blive behandlet, sendes af regionen til Styrelsen for Patientsikkerhed.
 

Vil jeg stadigvæk kunne søge erstatning ved tandlægefejl?

Ja. Der er ingen ændring omkring erstatningssystemet. Ansøgning om erstatning sendes til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

 


 

Oprettet
04.06.18
Opdateret
04.06.18