Søg
 

Nykøbing F. Sygehus nomineret til arbejdsmiljøpris

Mandag d. 04. april 2022

Nykøbing F. Sygehus er indstillet til Arbejdsmiljøprisen 2022 for deres indsats med at klæde personalet på til at forebygge og håndtere psykiske belastninger.

​Det daglige møde med patienter i følelsesmæssige svære situationer kombineret med højt arbejdstempo er nogle af de ting, der kan bidrage til hårde dage på et sygehus. Og de hårde dage kan i værste fald sætte sig som psykiske belastninger hos medarbejderne i form af eksempelvis tavshed, frustration eller rådvildhed. 

Nykøbing F. Sygehus arbejder med at forebygge og håndtere den type belastninger ud fra en værktøjskasse, som sygehuset udvikler i samarbejde med Institut for Belastningspsykologi. En indsats, som nu har ført til, at sygehuset er nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2022 i kategorien ”Psykisk arbejdsmiljø”. 

 
- På et akutsygehus oplever man som medarbejder lidt af hvert. Patienter og pårørende er ofte i livskriser, når de bliver indlagt, og nogle reagerer voldsomt, også over for personalet. Det belaster, så det er vigtigt, at vi skaber rammer, hvor medarbejderne kan være i det, siger vicedirektør på Nykøbing F. Sygehus Inge Paamejer. 

 

Kollegerne opdager tegn på belastning

Sygehusets arbejdsmiljøindsats hedder KOBLING – en forkortelse for bl.a. ”kvalitet”, ”organisation” og ”belastningspsykologi”. Grundlæggende går det ud på at få blik for egne, kollegers og lederes tegn på belastning ved at udvikle et fælles sprog til at tale sammen om psykiske belastninger og håndtere dem i fællesskab.

 
Som en vigtig del af det arbejde uddanner sygehuset personale, ledere og tillidsvalgte i belastningspsykologi. 

 
- Vi oplever, at når medarbejderne begynder at dele deres oplevelser fra belastende situationer med hinanden, så går det op for dem, at de ikke er alene. Alle kender de situationer fra hverdagen, men arbejdet med KOBLING har hjulpet os til at sætte ord på dem og håndtere dem i fællesskab, siger arbejdsmiljøkonsulent Annette Majgaard.

 
Netop den fælles indsats er en vigtig del af metoden. 
- Det kan være svært selv at opdage, at man er psykisk overbelastet, men KOBLING har givet os værktøjerne til, at kollegerne kan spotte tegnene og hjælpe hinanden til at få hjælp. Efter en hård dag skal der nogle gange ikke mere til, end at en kollega spørger ”er du ok?” Det kan gøre at man får læsset af inden man begynder at tage problemerne med hjem. Det er vigtigt at tjekke ordentligt ud efter arbejde, for det nervesystem, vi går fra arbejde med, er det samme som vi tager med hjem til familien bagefter, siger Annette Majgaard.

 

Stod lynhurtigt på toget

Interessen for uddannelsesforløbet har været stor blandt personalet. 
- Det har været fantastisk at opleve, hvordan medarbejderne er gået til arbejdet med at forebygge psykiske belastninger. De gik i gang med at bruge de nye redskaber før vi havde lagt op til, og de har meldt tilbage, at de har god gavn af dem i deres hverdag, siger Inge Paamejer.

 

KOBLING på Nykøbing F. Sygehus

  • KOBLING er en arbejdsmiljøindsats, som Nykøbing F. Sygehus udvikler til at forebygge og håndtere psykiske belastninger i arbejdet. KOBLING udvikles og gennemføres i samarbejde med Institut for Belastningspsykologi. 
  • Som en del af KOBLING uddanner Nykøbing F. Sygehus personale, ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i Digitalt Grundkursus i Belastningspsykologi. I alt 1.300 ansatte skal igennem kurset. 
  • På kurset ser deltagerne en række læringsvideoer, som de efterfølgende bruger som afsæt for at tale om både belastende og berigende oplevelser i deres arbejde, og træne metoder til at forebygge og håndtere de oplevelser, der belaster.

 

Arbejdsmiljøprisen 2022

  • Nykøbing F. Sygehus er som det eneste sygehus i landet nomineret til Arbejdsmiljørådets pris 2022. Sygehuset er nomineret i kategorien ”psykisk arbejdsmiljø”. 
  • Vinderen af prisen bliver udnævnt 19. maj i DGI-byen.
​​​​
Oprettet
04.04.22
Opdateret
05.04.22