Søg
 

Sundhedsprofil 2017: Vi skal have mere effektiv forebyggelse

Onsdag d. 07. marts 2018

Sundhedsprofilen 2017 viser, at der fortsat er stor ulighed i sundhed mellem folk med kort og lang uddannelse og mellem kommunerne. Der er behov for en mere effektiv forebyggelse, siger Heino Knudsen, formand for Regionsrådet.

Borgere med et dårligt fysisk helbredt

​Grafik: Borgere med et dårligt fysisk helbred

​Sundhedsprofilen giver et overblik over trivsel, sundhed og sygdom i Region Sjælland og de 17 kommuner. I alt 19.134 af regionens borgere har svaret på undersøgelsen. Det er en del af Danmarks nationale sundhedsprofil, som er gennemført i 2010, 2013 og nu 2017

- Fire ud af fem borgere har det godt og er tilfredse med livet. Når det er sagt, så viser Sundhedsprofilen 2017 desværre, at det går i den forkerte retning på flere områder, ligesom det ses på landsplan. Der er grund til at tage ekstra fat for at vende udviklingen, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Mere effektiv forebyggelse 

- Vi har i regionen og i kommunerne en stor udfordring og en fælles opgave med at skabe en mere effektiv forebyggelse og løfte befolkningens sundhed. Det samarbejder vi blandt andet med kommunerne om i regi af den fælles sundhedsaftale, siger Heino Knudsen.

- I Regionsrådets nye udvalg "Sundhed for alle" vil vi udarbejde en forebyggelsesstrategi, hvor vi blandt andet tager udgangspunkt i Sundhedsprofilen. Med Sundhedsprofilens unikke data i hånden kan vi afdække, hvor det er vigtigst at sætte ind, så de borgere, der har størst behov, får ekstra støtte. Vi er nødt til at finde nye veje for at løse problemerne.

Som samfund skal vi også se på de overordnede livsvilkår. At få en uddannelse og have et job er generelt to vigtige faktorer for folks sundhed, siger Heino Knudsen.

Udviklingen siden 2013

Sundhedsprofilen 2017 viser, at flere borgere oplever, at de har et dårligt helbred end i 2013. Flere lider af en eller flere langvarige sygdomme.

Flere spiser usundt, flere er stillesiddende i fritiden, og flere er svært overvægtige. Der er flere borgere, der har et højt stressniveau eller sover dårligt. Dertil kommer, at antallet af rygere ikke længere falder.

Der er dog lyspunkter, hvor udviklingen går i den rigtige retning:

Færre har et problematisk alkoholforbrug. Blandt de unge under 25 år er der færre, som ofte drikker mange genstande ved samme lejlighed, og færre borgere i alderen 55-64 år har et for højt alkoholforbrug i løbet af ugen.

Ikke-rygere udsættes sjældnere for passiv rygning, og der bliver røget markant mindre indendørs. Her er der sket næsten en halvering siden 2010. Der ryges fortsat indendørs i hvert 10. hjem, men kun i hvert 20. hjem med børn.

Grafik: Borgere, der ryger dagligt 

Ulighed i sundhed

Sundhedsprofilen 2017 viser også, at der fortsat er ulighed i sundheden.

Dårligt helbred er hyppigst blandt borgere med kort uddannelse og borgere uden arbejde og i de mindre velstillede kommuner, længst væk fra København. Det gælder f.eks. sygdomme som gigt, KOL og hjertesygdom.

Rygning har en markant skæv social fordeling. 24 procent af borgerne med udelukkende en grundskoleuddannelse ryger dagligt, mens det kun gælder syv procent af borgerne med en lang videregående uddannelse. Geografisk set er der flest rygere i Vestsjælland og på Lolland og Falster.

Længere uddannelse og sundere kost hænger generelt sammen, dog spiser borgere med kortere uddannelse mere fisk og mindre slik og chokolade.

Borgerne vil gerne være sundere

Svarene i Sundhedsprofilen viser, at borgerne generelt er motiverede for at ændre deres usunde vaner. Tre ud af fire rygere vil gerne holde op med at ryge, fire ud af fem overvægtige vil gerne tabe sig, og mere end halvdelen af de fysisk inaktive, vil gerne være mere aktive.

Eksempel på løsninger

Konkret arbejder Region Sjælland allerede sammen med Lolland og Guldborgsund kommune om over en lang årrække at løfte sundheden og den lave levealder på Lolland-Falster, blandt andet gennem tilbud på skolerne om morgenmad og cykler som klassesæt, og med målrettet støtte til særligt udsatte grupper af borgere.

FAKTA

Sundhedsprofilen 2017 - udvalgte resultater

 • 19 pct. har et dårligt selvvurderet helbred mod 16 pct. i 2013
 • 37 pct. har multisygdom mod 33 pct. i 2013
 • 12 pct. har sjældent kontakt med venner mod 9,1 pct. i 2013
 • 17 pct. har et usundt kostmønster mod 14 pct. i 2013
 • 21 pct. er svært overvægtige mod 17 pct. i 2013
 • 19 pct. ryger dagligt, hvilket er samme andel som i 2013
 • 7,6 pct. af ikke-rygerne er udsat for passiv rygning mod 9,9 pct. i 2013
 • 19 pct. har en problematisk alkoholadfærd mod 21 i 2013
 • 33 pct. er fysisk inaktive eller utilstrækkeligt fysisk aktive i fritiden
 • 13 pct. sover dårligt mod 9,3 pct. i 2013

Find hele rapporten

 • Alle kan gå på opdagelse i rapporten Sundhedsprofil 2017 for Region Sjælland og kommuner "Hvordan har du det?" (352 sider) med resultaterne fortalt med ord, tabeller og kort på www.regionsjaelland.dk/sundhedsprofil. Her findes også en pixi-version og faktaark for hver af de 17 kommuner.
 • Sundhedsprofilen er et vigtigt værktøj, så kommunerne og regionen kan planlægge, prioritere og målrette tilbuddene til borgerne.
 • I alt 34.000 borgere fra regionen - 2000 i hver kommune - blev inviteret til at deltage i undersøgelsen "Hvordan har du det?" 19.134 borgere besvarede spørgeskemaet (56,3 procent). Alle svar er behandlet anonymt og fortroligt og præsenteret i statistikker.
 
Oprettet
07.03.18
Opdateret
12.03.18