Søg
 

Succes med nyt spor på lægeuddannelsen

Onsdag d. 20. februar 2019

De medicinstuderende på Københavns Universitet har taget godt imod det nye spor på medicinstudiets kandidatuddannelse i Region Sjælland.

​De første 16 studerende har sagt ja tak til at blive tilknyttet sporet med base på Sjællands Universitetshospital i Køge.​
 

Ambitiøs vision

- Det var en ambitiøs vision i Regionsrådet, da vi ønskede en lægeuddannelse i Region Sjælland. Jeg er stolt over, at de studerende også synes, at det er en god idé - og vi byder dem varmt velkommen, siger regionsrådsformand Heino Knudsen, Region Sjælland.
- Vi tilbyder de medicinstuderende en uddannelse, hvor de oplever en tættere sammenhæng mellem studierne og mødet med patienterne. Vi tilbyder også en unik mulighed for efter universitet at fortsætte uddannelsen til speciallæge hos os, siger Heino Knudsen.
Det betyder, at det bliver attraktivt for de lægestuderende at kigge sig om efter et sted at bo i Region Sjælland og satse på en karriere på et regionens sygehuse, i psykiatrien eller som praktiserende læge.
 

Stærkt samarbejde med Københavns Universitet

Det er medicinstuderende på kandidatdelen af lægeuddannelsen på Københavns Universitet, der nu kan vælge at fortsætte uddannelsen i Region Sjælland. Første hold er lige startet.
- Jeg vil gerne takke både Københavns Universitet og Sundhedsministeriet for samarbejdet, så Regionsrådets vision nu er realitet, og vi kan uddanne dygtige læger tættere på patienterne og styrke rekrutteringen af læger til vores region, siger Heino Knudsen
 
- Udover at styrke uddannelsen på regionens hospitaler er der store perspektiver i opbygningen af de lokale forskningsmiljøer, som er en forudsætning for uddannelsen. Bæredygtige forskningsmiljøer gavner i høj grad den daglige patientbehandling, siger prodekan for uddannelse ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Hans Henrik Saxild.
 

Eget studiemiljø

På Sjællands Universitetshospital i Køge får de studerende deres eget studiemiljø i en nyopført Vidensbygning. Det sikrer en tæt kontakt til patienterne og de læger, der skal undervise dem.
- Vi tilbyder vores kandidatstuderende, at de kan få en erfaren speciallæge som mentor. Vi har også et attraktivt tilbud om, at de kan komme ud og køre ambulance, som en del af uddannelsen, fortæller sundhedsfaglig chef Preben Cramon, Region Sjælland.

Det første hold lægestuderende, der har valgt kandidatuddannelsen i Region Sjælland, er på det sidste år af deres kandidatuddannelse. I 2020 begynder det første hold medicinstuderende, der får hele den tre-årige kandidatuddannelse på Region Sjælland-sporet. Sjællands Universitetshospital bliver basen, men efterhånden deltager alle sygehusene. I 2021 vil der være plads til cirka 150 studerende.

Dispensation fra normal lodtrækning

Efter universitet har de alle sikret fortrinsret til en plads på den kliniske basisuddannelse (KBU) i Region Sjælland. De får dispensation fra den normale lodtrækning, som ellers kan sende dem på klinisk basisuddannelse rundt omkring i hele landet. Senere kan de fortsætte uddannelsen til speciallæge i Region Sjælland.

Oprettet
20.02.19
Opdateret
21.02.19