Søg
 

Social ulighed kræver fokus på lighed i sundhedstilbud

Fredag d. 21. januar 2022

Nykøbing F. Sygehus dannede rammen om det nye kursus ”Ulighed i sundhed”. Deltagerne var kandidatstuderende på medicin fra Københavns Universitet, men også Lægeforeningens formand Camilla Rathcke var inviteret, fordi hun efterspørger forskning på området.

​Større forskel end man tror

På Nykøbing F. Sygehus arbejder man med at skabe mindre ulighed i sundhed ved at skabe større lighed i de sundhedstilbud, som borgerne i området har adgang til.
 
Forskningen understreger, at lighed i sundhedstilbud er afgørende for, at vi kan flytte på den større dagsorden om lighed/ulighed i sundhed. Der er større forskel på de sundhedstilbud, som danskerne har adgang til, end man tror, og lighed i sundhedstilbud er noget, vi som samfund kan gøre noget ved – også på den korte bane. Det har sygehusdirektør Ricco Dyhr tidligere skrevet om i Altinget.
 
Kurset ”Ulighed i sundhed” består af selvstudium suppleret med enkelte online forelæsninger samt spørgetimer og af et internat af fire dages varighed. Internatet fandt sted i denne uge med start den 17. januar kl. 18.00 og sluttede den 20. januar kl. 12.00. De studerende havde et tætpakket program med besøg i klinikken, oplæg, diskussioner, gruppearbejde og besøg hos sociale væresteder og rådgivningstilbud i Nykøbing Falster. 

En ekstra deltager på kurset

Lægeforeningens formand Camilla Rathcke deltog også ved en forelæsning og diskussion, da hun forinden i en artikel til Altinget havde efterspurgt forskning på området. For at vise hende, hvordan ulighed i sundhed manifesterer sig på Lolland-Falster, og for at fortælle om den forskning, der foregår på sygehuset, blev hun inviteret til at deltage.
 

Fra venstre: Lægeforeningens formand Camilla Rathcke, lægefaglig vicedirektør Peder Fabricius og sygeplejefaglig vicedirektør Inge Paamejer
 
- Udfordringerne er nu, og der er særligt behov for at tænke sin organisation i forhold til de borgere, der har brug for ekstra støtte. Her på Nykøbing F. Sygehus udnytter de fordelene ved at være en tæt knyttet, mindre enhed, der hurtigere og nemmere kan tænke løsninger sammen. Især innovationssamarbejdet mellem sygehuset og private start-ups synes jeg er virkelig spændende. Det kan være med til at kombinere forskningsaktiviteter og kompetenceudvikling med nytænkning i mødet med borgeren, siger Camilla Rathcke.
 

Camilla Rathcke holdt oplæg for de medicinstuderende

Sammen med vicedirektørerne var Camilla Rathcke også på rundvisning for at høre om arbej-det med at skabe lighed i sundhedstilbud 
 

Yngre praktiserende læge delte erfaringer

Blandt oplægsholderne var også Christina Svanholm, som er praktiserende læge i Nysted. Hun fortalte de studerende om, hvordan sygdomsbilledet i optageområdet ser ud med udgangspunkt i almen praksis og om arbejdet med den rette behandling på den rette måde til den enkelte patient.
 

De studerende lyttede opmærksomt til oplægsholderne
 
Christina Svanholm kom også ind på, hvordan hun oplevede at starte som ung og nyuddannet læge i lægehuset i Nysted. Hendes budskab var, at hun aldrig havde følt sig overladt til sig selv, for hvis hun var i tvivl om noget, kunne hun altid ringe til sygehuset. Det tætte samarbejde gjorde det trygt at varetage arbejdet som praktiserende læge i en mindre by på Lolland.
 
I DR’s dokumentarserie ”Danmark mangler læger” fra november 2020 kan man blandt andre møde Christina Svanholm og følge med i hendes hverdag som praktiserende læge.
 

Befolkningsundersøgelse danner grundlag for forskning

I samarbejde med Københavns Universitet etablerede Nykøbing F. Sygehus for få år siden Center for Epidemiologisk Forskning med professor Elsebeth Lynge i spidsen. Her har Lolland-Falster Undersøgelsen været udgangspunktet for forskning i ulighed i sundhed i Danmark.
 
19.000 borgere på Lolland og Falster har deltaget i en række kliniske undersøgelser og afleveret biologisk materiale, som nu udgør grundlaget for forskning i et område med særlige sociale og sundhedsmæssige forhold. Ugeskrift for Læger har skrevet en artikel om noget af den forskning, der er kommet ud af befolkningsundersøgelsen, som man også kan læse mere om på vores hjemmeside.​

 
Oprettet
21.01.22
Opdateret
15.03.22