Søg
 

Slagelse Sygehus bygger til fødsler, børn og medicinske patienter

Fredag d. 15. april 2016

På Slagelse Sygehus går byggeriet af en ny fødeafdeling, børne- og ungeafdeling og hele tre etager til medicinske patienter nu i gang. Det er et af Danmarks største offentlig-private partnerskaber (OPP) inden for sygehusbyggeri.

Adm. direktør Peter Damgaard Jensen fra PKA - som repræsentant for OPP-konsortiet - sygehusdirektør Vagn Bach og 2. viceformand Susanne Lundvald fra Regionsrådet. Foto: Bo Nymann

- Vi skaber topmoderne rammer med høj kvalitet til glæde for de fødende, børnene, de medicinske patienter og for personalet, siger Susanne Lundvald, 2. næstformand i Region Sjælland.

- Byggeriet giver et markant løft til Slagelse Sygehus som akutsygehus, fortsætter hun.

Slagelse Sygehus’ nye fødeafdeling og sengeafsnit skal tages i brug i begyndelsen af 2018. Det samlede byggeri er på cirka 18.000 m2 med cirka 180 enestuer. Stueplanet bliver for gravide, fødsler, barsel, børn og unge samt for tidligt fødte børn. 1., 2. og 3. sal bliver for medicinske patienter.

 
 

OPP-projekt

Det er et af Danmarks største offentlig-private partnerskaber (OPP) inden for sygehusbyggeri.

Region Sjælland har valgt konsortiet ”MTH – DEAS Slagelse Sygehus” til at stå for OPP-projektet, der har en projektsum på ca. 520 millioner kroner. Teamet består af entreprenørkoncernen MT Højgaard, ejendomsforvaltningsselskabet DEAS samt investorerne Industriens Pension, PensionDanmark, PKA og Sampension.

Rette tid og pris

- OPP-projekter i Danmark har fået luft under vingerne, og spadestikket i dag beviser, at når offentlige og private forener kræfterne, så skabes der resultater, siger Lars Olaf Larsen, afdelingsdirektør i DEAS på vegne af konsortiet.

- Vores team har solide erfaringer, og vi glæder os over at kunne garantere regionen et projekt, der afleveres til tiden, til den rette pris og med en sikker drift og optimalt vedligehold, fortsætter han.

OPP-teamet står for opførelse, udvendig drift og vedligeholdelse samt finansiering, mens Region Sjælland lejer sig ind i bygningen i en periode på 20 år. Herefter kan regionen købe ejendommen. OPP-modellen har sikret, at det muligt at finansiere byggeriet, og der blev endda råd til en ekstra etage.

Input fra personalet

Før spadestikket har blandt andet læger, sygeplejersker og jordemødre haft mulighed for at give deres input til, hvordan der skabes de bedste arbejdsbetingelser og de bedste rammer for et godt patientforløb. 

 

- Vi får et moderne akutsygehus med bedre sammenhæng for patienter og kortere afstande for personalet, siger sygehusdirektør Vagn Bach. Foto: Bo Nymann

Et vigtigt akutsygehus

Byggeriet er anden fase af moderniseringen af Slagelse Sygehus som et af regionens fire akutsygehuse. Første fase var åbningen af Akutafdelingen i 2013.

- Det er en vigtig del af sygehusplanen i Region Sjælland, for det betyder, at Slagelse Sygehus kan modtage alle typer af akutte patienter, også fødende og børn, i moderne rammer, siger sygehusdirektør Vagn Bach.

Det betyder, at gynækologi, fødsler og børneafdeling flytter fra Næstved til Slagelse i 2018. Samtidig flytter de sidste medicinske afdelinger ud af Slagelse Sygehus' ældste bygninger og ind i den moderne sengebygning med enestuer.

 

Facaden på den nye bygning består af mursten i stueplan og tre etager i glas. Fødeafdelingen placeres i en vinkelformet sidebygning. Illustration: Arkitema

 
 

FAKTA

Kort om byggeriet

Byggeriet består reelt af to bygninger. En fire-etages bygning i karreform samt en bygning til fødeafsnit med fem fødestuer.

  • Bestiller: Region Sjælland
  • Konsortium: MT Højgaard (opførelse), DEAS (udvendig drift og vedligehold), Industriens Pension, PensionDanmark, PKA og Sampension (finansiering)
  • Projektsum (byggeri og drift i 20 år): ca. 520 mio. kroner, heraf 400 mio. kroner til anlæg
  • Arkitekt: Arkitema
  • Rådgivende ingeniør: MOE
  • Areal: Cirka 18.000 m2.
  • Forventet ibrugtagelse: Januar 2018

 Kort om OPP-teamet

 
 
  
​​
Oprettet
15.04.16
Opdateret
27.09.16