Søg
 

Regionsrådet lander budget for 2021

Mandag d. 28. september 2020

Region Sjællands budget på 21 milliarder kroner blev i dag stemt på plads i Regionsrådet. Alle partier står bag næste års budget, som har fokus på at skabe tryghed og nærhed for patienterne.

​Den grønne omstilling i Region Sjælland er også en hjørnesten i budgettet.
Et samlet regionsråd har i dag vedtaget de økonomiske rammer for, at Region Sjælland kan fortsætte rejsen og omstillingen mod fremtidens sundhedsvæsen, som er mere nært og specialiseret. Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, glæder sig over budgettet, som både sætter borgeren i centrum og sikrer den nødvendige omstilling af sundhedsvæsnet.

- Regionsrådet har fra begyndelsen af valgperioden haft fokus rettet mod at styrke sundhedsvæsenet lokalt og tæt på borgerne. Det ses blandt andet med vores plan for Danmarks første e-hospital, som skal bringe sygehusbehandlingen helt ud i borgernes hjem. Vi er allerede nået langt med at bringe vores sundhedsvæsen tættere på vores borgere med virtuelle konsultationer. Vi har sikret en bedre lægedækning med vores vandkantsmodel, som blandt andet betyder, at vi tilbyder vores egne lægeklinikker, der hvor vi har stor lægemangel. Vores løsninger skal være med til at gøre livet med sygdom lettere for den enkelte. Det handler om, at vores borgere i Region Sjælland skal være i centrum og have tryghed, nærhed og kvalitet i behandlingen, siger Heino Knudsen.

Forebygge genindlæggelser

Omstillingen til fremtidens sundhedsvæsen betyder, at Region Sjælland vil have fokus på at undgå akutte indlæggelser, som kunne have været håndteret på anden vis. Genindlæggelser skal forebygges og borgerne skal behandles så tæt på eget hjem som muligt. Samtidig skal mere kirurgi omlægges til dagkirurgi og indlæggelser til ambulant behandling. Flere ambulante besøg skal omlægges til virtuelle konsultationer.

- Vi skal på den ene side fortsætte opbygningen af højt specialiserede behandlingstilbud til borgerne på Sjællands Universitetshospital og de øvrige akutsygehuse. Borgerne skal have den bedste behandling af deres kræftsygdom, KOL eller diabetes på sygehuset, men skal samtidig have tilbud om, at kontroller eller ukomplicerede behandlinger kan ske på det nærmeste sundhedscenter eller i egen dagligstue, siger Heino Knudsen.

Medarbejdere er krumtap

Regionsrådsformanden understreger, at regionens 19.000 medarbejdere er krumtappen i at sikre omstillingen til fremtidens sundhedsvæsen.

- Når jeg kommer rundt i organisationen oplever jeg, at medarbejderne er meget omstillingsparate og hver dag knokler og går forrest for at levere de bedste sundhedstilbud. Det gør mig stolt, og det er forudsætningen for, at vi nu og fremover har et velfungerende sundhedsvæsen, siger Heino Knudsen.

Partierne bag budgetaftalen har også haft fokus på at skabe tryghed blandt regionens 19.000 medarbejdere med fokus på arbejdsmiljø, nedbringelse af sygefravær, fastholdelse af medarbejdere og ledelsesudvikling.
Med budgettet er der samtidig sikret en robust økonomi og dermed en tryghed for medarbejderne i Region Sjælland.

- Vores medarbejdere er vores DNA og dygtige, tilfredse medarbejdere samt et godt arbejdsmiljø er ubetinget vejen frem. Vores medarbejdere og ledere har trukket et tungt læs under corona-krisen og gør det fortsat. Det gælder ikke mindst den imponerende indsats, hvor vi løbende tester tusindvis af borgere for corona. Vi vil i Regionsrådet gerne sige tak til vores mange dygtige medarbejdere for den store og vedholdende indsats, siger Heino Knudsen.

Grøn omstilling

Også den grønne omstilling i Region Sjælland fylder i budgetaftalen. Aftalepartierne er enige om at igangsætte arbejdet med en klimahandlingsplan, der skal sikre, at Region Sjælland som organisation går foran i den grønne omstilling.

Den skal også sikre, at Region Sjælland igangsætter fokuserede indsatser på udvalgte områder, hvor der er størst effekt, og arbejdet skal bygge videre på de store indsatser, der allerede er i gang, som energiforbrug i regionens bygninger og reduktion i brugen af plastik.

- Vi er allerede godt i gang med de grønne investeringer i Region Sjælland. Vi har for eksempel reduceret madspildet med 50 procent, og vi omdanner det resterende madaffald til biomasse, der kan levere grøn energi til sygehusene, siger Heino Knudsen.

Region Sjælland vil desuden også deltage aktivt i klimaprogrammet DK2020, hvor målet er at fremme en solid og langsigtet forankring af klimaindsatserne i den regionale geografi og sikre partnerskaber, samarbejde og vidensdeling på tværs af regioner og kommuner.

- Vi skal i Region Sjælland gå foran, når vi skal fremme den grønne omstilling og bæredygtigheden. Vi har et ansvar for både at se indad i egen organisation og samtidig være det bindeled, som sætter sporene for en grøn fremtid. Den grønne omstilling står højt på vores dagsorden, siger Heino Knudsen.​​
Oprettet
28.09.20
Opdateret
28.09.20