Søg
 

Region Sjælland kontakter patienter som har fået amputation

Fredag d. 12. august 2022

Efter tæt dialog med både Styrelsen for Patientsikkerhed, patientforeninger m.fl., kontaktes alle patienter, som i 2016-2021 har gennemgået en amputation. Gennemgangen af patientjournaler udvides også, således at patientforløb i 2019-2021 gennemgås.

Region Sjælland har i dag og i går haft gode og konstruktive møder med Styrelsen for Patientsikkerhed i forlængelse af undersøgelsen fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) om niveauet af benamputationer og forebyggende karkirurgiske indgreb i de enkelte regioner.

Selvom Styrelsen for Patientsikkerhed har udtrykt tilfredshed med Region Sjællands handleplan fremadrettet, er der dog også udtrykt bekymring for, hvordan man vil gennemgå patientforløbene og finde patienter, som kunne være blevet unødigt amputeret. Samme bekymring har blandt andet Diabetesforeningen og Amputationsforeningen givet til kende. Region Sjælland har ligeledes været i dialog med Patienterstatningen og de øvrige regioner. Derfor justerer Region Sjælland nu på handleplanen​.

​​Tryghed er afgørende

Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, slår fast, at patienternes tryghed er altafgørende.

- Den her sag har vores fulde opmærksomhed, og vi lytter naturligvis, når patientforeninger og Styrelsen for Patientsikkerhed rejser bekymring. Vores fælles fokus er, at der skal være tryghed for patienterne. Det er altafgørende. Vi har helt fra start i Forretningsudvalget også været åbne for, at der kan blive behov for at justere på vores handleplan. Det vil vi også være fremover, hvis der viser sig behov for flere initiativer til opfølgning, siger Heino Knudsen.

Gennemgang af patienter

Region Sjælland udvider nu antallet af patientforløb, som skal gennemgås.

Det betyder, at regionen nu vil gennemføre gennemgang af patientjournaler i perioden 2019-2021, som er den del af den perioden 2016-2021, hvor den største variation mellem regionerne ses i RKKP-undersøgelsen.

Regionen vil begynde med at se på borgere, hvor man ud fra en faglig vinkel vurderer, at sandsynligheden for fejl er størst. Region Sjælland vil løbende drøfte resultaterne af undersøgelserne med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Region Sjælland holder også fast i en tværsektoriel gennemgang af 80 patientforløb i regionens sundhedsklynger. Det er et godt udgangspunkt for læring og dermed optimering af den fremadrettede indsats på området.

- Vi har haft fokus på, at vi i Region Sjælland særligt har behov for at kortlægge de fulde patientforløb og ikke kun dele af patientforløbene. Netop fordi vi har en særlig udfordring med at få patienterne ind i behandlingsforløb tidligere. Derfor vil vi fortsat i samarbejde med kommuner og almen praksis gennemgå et antal patientforløb, så vi fællesskab kan sikre et fortsat mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor tidlig forebyggelse er en meget vigtig del af indsatsen, siger Jesper Gyllenborg, koncerndirektør i Region Sjælland.

Brev til patienter

Region Sjælland har sendt et brev til alle patienter, som har fået foretaget en amputation fra 2016 frem til i dag, hvor regionen informerer om, at de kan kontakte Region Sjællands uvildige patientvejledning for at få rådgivning og om deres mulighed for at søge erstatning hos Patienterstatningen, hvis de mener, de er blevet fejlbehandlet.

Region Sjællands patientvejledning kan kontaktes alle hverdage i tidsrummet 9-12 på tlf. 7015 5001.​

Oprettet
12.08.22
Opdateret
07.09.22