Søg
 

Region Sjælland klar med tiltag på Holbæk Sygehus

Onsdag d. 09. maj 2018

Tre initiativer skal løse den ubalance, der i opleves på Holbæk Sygehus mellem ressourcer og patientindtag. Der er behov for nogle hurtige tiltag lige nu, mens der stadig arbejdes på længerevarende løsninger, lyder det fra Formandskabet i Region Sjælland.

​Region Sjælland sætter nu gang i tre nye initiativer, som alle skal bidrage til at lette presset på det medicinske område på Holbæk Sygehus. Et af de centrale initiativer bliver at ændre en del af optageområdet midlertidigt for Holbæk Sygehus:

- Formandskabet har vurderet, at der skal nogle initiativer til her og nu, hvis vi skal løse situationen på Holbæk Sygehus. Først og fremmest har vi set på kapaciteten, og har vurderet, at der er et behov for at lette trykket på Holbæk Sygehus, ved at justere i optageområdet og oprette nye midlertidige sengepladser på Sjællands Universitetshospital, siger et samlet Formandskab i Region Sjælland, bestående af Regionsrådsformand Heino Knudsen (A), 1. Næstformand Peter Jacobsen (O), 2. Næstformand Jacob Jensen (V). 

Flere tiltag gennem to år 

Det medicinske område på Holbæk Sygehus har igennem længere tid oplevet et stort pres. Gennem de seneste to år er der gjort mange tiltag til at komme udfordringerne til livs, senest med Regionsrådets tildeling af yderligere drifts- og anlægsmidler på godt 16 millioner kroner:

- Situationen på Holbæk Sygehus skal forbedres. Fra politisk hold har vi også stort fokus på situationen på Holbæk Sygehus og har blandt andet bevilliget midler, så der kan åbnes flere senge til de medicinske patienter. Samtidig har vi sat gang i en analyse, for at sikre den rigtige løsning for sygehuse på sigt, påpeger Formandskabet i Region Sjælland. 

De tre initiativer 

Som et andet initiativ, har Formandskabet har ligeledes besluttet at nedsætte en taskforce, som løbende skal følge situationen på sygehuset nøje, og prioritere nødvendige indsatser:

- Taskforcen vil bestå af direktionen i Region Sjælland, Sygehusledelsen og afdelingsledelsen. Det sikrer, at vi kan holde skarpt øje med situationen på sygehuse hele tiden, så vi kan handle straks. Samtidig skal taskforcen søge dialog og samarbejde med de faglige organisationer som DSR, FOA og Lægeforeningen, siger Formandskabet i Region Sjælland. 

Etableringen af ekstra kapacitet på det medicinske område på Sjællands Universitetshospital går i gang med det samme og forventes indtil videre fastholdt året ud. Erfaringerne med etablering af en fleksibel bufferkapacitet kan samtidig vise sig at være en del af en langsigtet løsning for hele regionen. 

Som det tredje initiativ vil Formandskabet anbefale Regionsrådet, at reservere 2,5 millioner kroner i budget 2018 til anlægsaktiviteter på Holbæk Sygehus, så disse aktiviteter kan igangsættes med det samme. 

Det medicinske område er generelt under pres og i Region Sjælland er der igangsat en samlet analyse. De foreløbige resultater af analysen skal foreligge inden sommeren, og den samlede analyse skal pege på områder, hvor der kan sættes ind med løsninger på såvel kort som længere sigt. Løsningsforslagene vil blandt andet omhandle interne arbejdsgange og flaskehalse, samarbejdet med kommuner og almen praksis samt forslag til, hvordan der sikres den nødvendige kapacitet til gavn for borgerne i hele regionen.

Indsats Holbæk Sygehus

Oprettet
09.05.18
Opdateret
09.05.18