Søg
 

Refusion af afholdte udgifter til allergivaccine

Torsdag d. 12. december 2019

I perioden 1.3.2016 til 1.8.2019 har der været forkert praksis omkring egenbetaling af allergivaccine. Det betyder, at nogle patienter ved en fejl selv har betalt allergivaccine. Disse patienter har mulighed for at søge om refusion af afholdte udgifter.

Regionerne har konstateret, at der i en periode har været en forkert praksis omkring egenbetaling af allergivaccine. Det betyder, at nogle patienter ved en fejl selv har betalt allergivaccine til indsprøjtning i forbindelse med behandling på sygehuset.

Dette har for nogle patienters vedkommende ikke været i overensstemmelse med reglerne. Det er derfor muligt for disse patienter at ansøge om refusion af afholdte udgifter.

For ansøgning om refusion skal du:

  1. Udfylde denne skabelon
  2. Sende udfyldte skabelon vedlagt kvittering for køb af allergimedicin til: oekonomi@regionsjaelland.dk
    Dette er en sikker mailadresse.
  3. Du vil modtage en kvittering for fremsendte mail

Det er et krav, at der kan fremvises tilstrækkelig dokumentation for de afholdte udgifter.

I sagsbehandlingen af ansøgning om refusion vil det blive vurderet, om der er indtrådt forældelse i forhold til refusionskravet i henhold til forældelsesloven (LBK nr. 1238/2015).

Det betyder, at alle borgere, der indenfor de seneste 3 år selv har betalt, har krav på at få beløbene tilbagebetalt – forudsat dokumentationsbetingelserne er opfyldt. Det vil sige i perioden 1.3.2016 til 1.8.2019.

Oprettet
12.12.19
Opdateret
12.12.19
 

 Kontakt

 
Koncern Økonomi
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 51 00