Søg
 

Råstofbranchen og politikere i Region Sjælland i fælles opråb: Brug for ny lovgivning på råstofområdet

Tirsdag d. 05. november 2019

​Råstofindvindingen i Danmark er under pres.

Ressourcerne svinder, og der graves mange steder tæt op ad tætbebyggede områder. Det bliver stadig vanskeligere for industrien at få de nødvendige tilladelser til at indvinde de råstoffer, som er vigtige for samfundsudviklingen.
 
Dansk Byggeri, Region Sjælland, Dansk Industri og Nymølle Stenindustrier sender nu en fælles opfordring til miljøministeren og regeringen: Der er brug for ny lovgivning og nye initiativer på råstofområdet i Danmark.
 
Parterne bag det fælles opråb er enige om, at der skal nye værktøjer i brug på råstofområdet.

I dag oplever naboer og kommuner gener ved råstofindvindingen, og industrien oplever, at det er vanskeligt at få tilladelse til at indvinde. Det skal der findes en bedre balance for i en samlet landsdækkende strategi for råstofområdet, som, udover en revision af råstofloven, kunne omhandle en kompensationsordning til både naboer og kommuner.
 
Hvordan det konkret skal se ud, bør undersøges nærmere i et tæt samspil mellem miljøministeriet, industrien og de fem regioner, der er myndighed på råstofområdet. Desuden er der enighed om, at genanvendelse af råstoffer skal øges, så presset på de jomfruelige råstoffer mindskes.
 
Forslagene kræver ny lovgivning og nye incitamenter. Derfor er det regeringen, der sidder med nøglen til, at vi kan komme videre. Parterne opfordrer til, at der sættes turbo på arbejdet samt at Miljøministeriet snarest fremlægger en tidsplan for det videre arbejde. 
 

Ole Nørklit, direktør i Nymølle Stenindustrier:

Indvinding af råstoffer er en forudsætning for, at der kan bygges nye veje, huse og hospitaler. Vi er fra Nymølle Stenindustrier klar til at yde vores bidrag til, at indvindingen foregår på rimelige vilkår, og at der kan gives en erstatning eller kompensation til de borgere og kommuner, der påvirkes urimeligt hårdt af råstofindvinding. En mulighed kunne være at øge råstofafgiften og reservere midlerne i en national fond til kompensation. Nymølle støtter ønsket om mere genanvendelse.  
 

Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland:

Vi skal passe godt på borgerne og på vores fælles naturressourcer. Jeg er derfor utrolig glad for, at vi kan stå sammen med industrien om kravet til regeringen om nye værktøjer på råstofområdet. Vi har brug for en landsdækkende råstofstrategi, en national kompensationsordning og mere genanvendelse.
 

Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Sjælland:

Vi har brug for nye værktøjer på råstofområdet. Vi står som myndighed med en svær afvejning mellem legitime behov og ønsker – borgernes og kommunernes planer for området overfor industriens og samfundets behov for råstoffer til nyt byggeri.   
 

Torben Liborius, direktør i Dansk Byggeri:

Danske Råstoffer under Dansk Byggeri er rigtig tilfredse med den gode dialog mellem Danske Regioner og råstofbranchen, og vi håber, at det fører til en samlet og landsdækkende strategi for hele råstofforsyningen. Den vil sikre fokus på genanvendelse, sikker forsyning og godt miljø.
 

Karin Klitgaard, underdirektør i Dansk Industri:

Dansk Industri ser gerne, at miljøministeren igangsætter arbejdet med at udforme en fælles national strategi for råstofområdet. Strategien bør udvikles i dialog mellem interessenterne, så vi sikrer et godt og forudsigeligt grundlag for råstofindvinding i Danmark.

Kontaktoplysninger for pressen:

Ole Nørklit, direktør i Nymølle Stenindustrier, 40 10 82 01
Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, 51 14 54 96
Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Sjælland, 20 37 01 05
Torben Liborius, direktør i Dansk Byggeri, 23 32 34 95
Karin Klitgaard, underdirektør i Dansk Industri, 25 65 02 41
 
Oprettet
05.11.19
Opdateret
05.11.19