Søg
 

Projekt skal bygge bro mellem psykiatri og kommuner i Region Sjælland

Mandag d. 17. december 2018

Nyt projekt i Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatrien skal hjælpe børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres forældre med at finde vej til den rigtige hjælp i kommune og region.

​125 deltagere fra blandet andet kommuner, region, politi, almen praksis, sundheds- og socialstyrelsen samt kommunal- og regionspolitikere var med, da Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri holdt seminar om det tværsektorielle samarbejde om børn og unge med psykiske vanskeligheder. Anledningen til seminaret var åbningen af Bakkehuset, der bliver et tilbud til de børn og unge, der henvender sig i Psykiatrisk Akutmodtagelse hvert år, men som ikke skal indlægges akut. Tilbuddet er for borgere i alle kommuner i Region Sjælland. Roskilde, Kalundborg og Faxe kommuner bidrager til projektet med medarbejdere og støtte i styregruppen.

- Mens vi siger goddag til Bakkehuset, siger vi samtidig farvel projektet TUT - Tværfagligt udgående team. Men heldigvis ved vi, at erfaringerne bliver ført videre i Bakkehuset, hvor nogle af medarbejderne fra TUT følger med over, sagde Annette Anbert psykologfaglig ledende koordinator i Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatrien som indledning på seminaret.

Koordineret plan på tværs

Noget af det, som TUT-projektet har erfaret, er, at det er svært for forældre at navigere i det offentlige.

 Jens Shultz, lærer, og Laila Bernstein, socialrådgiver, fortalte om erfaringerne fra TUT - tværfagligt, udgående team, ved seminaret.

- De ved ikke, hvad de skal spørge om, eller hvem de skal spørge. Og derfor er det vigtigt, at sektorerne taler sammen og guider familierne. At have en socialrådgiver, der kender lovstoffet i kommunerne, en skolelærer, der kender Folkeskoleloven, samt sygeplejersker, psykologer og andre fagpersoner, der kender barnet, er en stor hjælp til at komme videre efter en udskrivelse, sagde Jens Schultz, der har været tilknyttet TUT som lærer.

Han fortsatte: - Vi kan være med til at overføre nogle af værktøjerne fra indlæggelsen til hjemmet og samtidig også være med til at oversætte de psykiatriske vanskeligheder, som barnet er blevet udret for til et funktionsniveau, som den kommunale sagsbehandler kan arbejde videre med.

I Bakkehuset vil der være medarbejdere både fra behandlingspsykiatrien og fra kommunerne samlet.

- Familierne møder kommune og psykiatri under et tag. Det gør, at vi mere fleksibelt kan sammensætte et forløb, hvor begge sektorer kan byde ind med, hvad der er behov for, for at hjælpe familien lige nu. Familien ender med en koordineret plan på tværs af kommune og psykiatri, sagde Jesper Pedersen, ledende overlæge i Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri.

Kendskab nedbryder myter

Et af formålene med Bakkehuset er også at nedbryde silo-tankegangen, eller sikre at familierne ikke farer vild mellem sektorerne.

- Medarbejderne i Bakkehuset skal bevæge sig på tværs af de forskellige tilbud. Borgerne henvender sig, fordi de har bruge for hjælp i det offentlige, de ved ikke altid om, det er kommunen eller regionen, der kan hjælpe dem. Her kan Bakkehuset bygge bro og skabe sammenhæng på tværs af sektorerne i nogle af de komplekse forløb, sagde ledende oversygeplejerske Poul Erik Ravnsmed ved seminaret.

- Det er dejligt, vi kan mødes så mange til sådan en seminar. Det giver et håb for, at vi sammen kan øge kendskabet til hinanden og dermed nedbryde nogle myter og fordomme. Det har vi i hvert fald set, at TUT-projektet har været med til, afsluttede Poul Erik Ravnsmed.

Læs mere om TUT-projektet i evalueringsrapporten her: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2018/December/Evaluering-Tvaerfaglige-udgaaende-teams-bygger-bro.aspx

Fakta:

Bakkehuset skal skabe en øget sammenhæng i forløbene hos de børn og unge og deres familier, der henvender sig i Psykiatrisk Akutmodtagelse, men som ikke skal indlægges akut. Tre fjerdedel af de knap 1000 børn og unge, der hvert år henvender sig i akutmodtagelsen, bliver ikke indlagt akut.

Bakkehuset skal også koordinere mellem sektorerne og forebygge akutte indlæggelser hos børn og unge med psykiske vanskeligheder. Erfaring og undersøgelser viser, at planlagte indlæggelser har en bedre effekt og giver større patienttilfredshed end akutte indlæggelser.

Bakkehuset vil også have en udkørende funktion, hvor personale kan tage ud til for eksempel et bosted, hvis der er et barn eller en ung, der ellers ville have henvendt sig i Psykiatrisk Akutmodtagelse.

I Bakkehuset vil der være erfarne socialrådgivere fra Roskilde og Kalundborg kommuner samt tværfagligt personale fra Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland. Noget personale er ansat på fuldtid, andet vil være ansat halvtid i projektet og halvtid i kommune eller psykiatri, så de bliver ved med at have kontakt med (sags)behandlingen af børn og unge.

Bakkehuset er for børn og unge fra alle 17 kommuner i Region Sjælland.

Oprettet
17.12.18
Opdateret
17.12.18
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52