Søg
 

Nyt tværsektorielt samarbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrien

Tirsdag d. 06. november 2018

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri udvikler i samarbejde med tre kommuner et nyt tilbud til børn og unge med psykiske vanskeligheder. Tilbuddet retter sig mod alle kommuner i regionen

Det nye tværsektorielle projekt får til huse i Bakkehuset, der ligger tæt på Psykiatrisk Akutmodtagelse i Roskilde.

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri slår næste år dørene op til et unikt tværsektorielt samarbejde med Faxe, Roskilde og Kalundborg kommuner. Tilbuddet bliver en forlængelse af Psykiatrisk Akutmodtagelse. Børn og unge skal fortsat henvende sig til akutmodtagelsen, hvis de får akutte psykiske problemer. Her vil der fremover blive mulighed for et kortere eller længere forløb, hvor det akutte støttebehov afklares, og det videre forløb planlægges.

- Det er et meget omfattende projekt, og vi er stolte af og glade for, at vi får et tværfagligt og tværsektorielt tilbud til børn og unge i akut krise, siger Jesper Pedersen, ledende overlæge i Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, og fortsætter: Vi har gode erfaringer med at have et tæt samarbejde med kommunerne, og vi glæder os til at have kommunale socialrådgivere og tværfaglige medarbejdere fra børne- og ungdomspsykiatrien samlet under ét tag.

I projektet vil der både være socialrådgivere fra Roskilde og Kalundborg kommuner samt medarbejdere fra Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatrien. De kommunale socialrådgivere kan give generel vejledning om kommunernes mulighed for at yde støtte samt være med til at skabe kontakt og koordinering til relevante forvaltninger i hjemkommune. Projektet er finansieret af i alt tre satspuljer.

- Det er et ambitiøst og spændende projekt, og jeg er overbevist om, at det får stor betydning for familierne, at sektorerne arbejder mere koordineret. Det nye samarbejde skal sikre, at vi skaber et mere sammenhængende forløb for de børn og unge, der har brug for hjælp fra både psykiatri og kommune. Ved at samle medarbejderne ét sted bliver det lettere at hjælpe familierne det rigtige sted hen første gang og sikre et koordineret forløb, siger Kristina Mikkelsen, chef for Børn og Unge i Roskilde Kommune.

Tilbuddet vil desuden have en udkørende funktion samt tilbyde sparring med for eksempel almen praksis, kommunale forvaltninger og bosteder om konkrete børn og unge.

Seminar om tværsektorielt samarbejde den 13. december 2018

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri holder et seminar den 13. december i Sorø, for at markere åbningen af det nye tværsektorielle samarbejde. Her vil blandt andet Tina Boel, formand for Region Sjællands Social- og Psykiatriudvalg og Jakob Kjellberg, sundhedsøkonom og professor ved VIVE holde oplæg. Desuden vil visioner for det nye tværsektorielle samarbejde blive præsenteret, ligesom også erfaringerne fra Satspuljeprojektet Tværsektorielt Udgående Team vil blive fremlagt.

- Vi drager nytte af de mange gode erfaringer, vi i forvejen har fra kommunerne, fra afsnit i børne- og ungdomspsykiatrien samt fra projektet Tværfagligt Udgående Team. Vi kommer til at inddrage arbejdsmetoder fra begge sektorer og fra TUT i det nye projekt. Det er specielt de komplekse sager, der kræver meget samarbejde, koordinering og brobygning mellem sektorerne, der vil være i fokus i projektet, siger Janne Walløe Vilmar overlæge i det nye projekt.

Seminaret er primært henvendt til personer, der arbejder tværsektorielt med børn og unge i kommuner, praksis og psykiatri, politikere, journalister, styrelser og ministerier samt politiet. Det er gratis at deltage, men der er begrænsede pladser. Derfor kræver det tilmelding, og en del pladser er reserveret til kommunerne i Region Sjælland. Du kan læse mere om seminaret og tilmelde dig her.


Kontaktoplysninger for pressen
Jesper Pedersen, ledende overlæge i Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, 51 16 79 99, jpee@regionsjaelland.dk

 
Christina Strandsberg Nørgaard, kommunikationskonsulent
93 56 61 86, chsno@regionsjaelland.dk
Oprettet
06.11.18
Opdateret
07.11.18