Søg
 

Ny Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien Region Sjælland

Torsdag d. 12. oktober 2017

Rammerne for visionerne for de næste seks år er med den nye Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien Region Sjælland sat. Visions- og Udviklingsplanen for Psykiatrien 2018-2023 bygger videre på Regionsrådets Visions- og handlingsplan 2014-2017.Derfor er fokusområder som patienten som partner, et sammenhængende sygehusvæsen og et specialiseret sygehusvæsen stadig vigtige i udviklingen af psykiatrien i Region Sjælland.

Drøftelser i Social- og Psykiatriudvalget og dialog med interessenter på området er mundet ud i Visions- og Udviklingsplanen, der kan sammenfattes i tre visioner:

  1. Psykiatrien i Region Sjælland leverer sammenhængende og fleksibel sygehusbehandling
  2. Psykiatrien i Region Sjælland sikker inddragelse af borgere og andre ressourcepersoner i behandlingsarbejdet
  3. Psykiatrien i Region Sjælland sikrer høj kvalitet i behandlingsarbejdet, samt stor viden og kompetencer hos medarbejderne

Arbejdet med at udmønte tankerne i Visions- og Udviklingsplanen sættes nu i gang. Der skal udarbejdes en handlingsplan, der skal sikrer, at visionerne bliver ført ud i livet og kommer patienter, pårørende og medarbejdere til gode. De konkrete initiativer skal udformes i samarbejde med Psykiatriens mange engagerede medarbejdere og ledere.


Her kan du også bestille trykte eksemplarer af planen.

Oprettet
12.10.17
Opdateret
12.10.17
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00