Søg
 

Ny indsats skal hjælpe mennesker med psykisk sygdom til længere liv

Onsdag d. 20. april 2022

Mennesker med psykiske lidelser lever 15-20 år kortere end gennemsnittet, og en del af problemet er, at fysisk sygdom opdages for sent. Nyt læringsforløb for medarbejdere i socialpsykiatrien skal bidrage til at de får behandling i tide.

44-årige Jan hoster blod op. Men han lider også af skizofreni og afviser at gå til lægen. Han bor på et botilbud, hvor en af socialpsykiatriens medarbejdere ugentligt hjælper ham med medicin og regninger. Hvordan kan medarbejderen bedst støtte ham i at tage hånd om hans fysiske helbred? 

Den slags dilemmaer står personale i socialpsykiatrien ofte i. Derfor er Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland ved at udvikle et nyt læringsforløb, som giver medarbejderne et afsæt for at drøfte de vanskelige situationer og finde løsninger med blik for både den socialfaglige og den sundhedsfaglige del af problemet. 

- Vi ved fra undersøgelser, at mennesker med svær psykisk sygdom lever 15-20 år kortere end gennemsnittet, og vi ved, at en del fysiske sygdomme enten ikke bliver opdaget eller bliver opdaget for sent hos denne gruppe. Medarbejdere i socialpsykiatrien kan spille en vigtig rolle ved at understøtte mennesker med psykisk sygdom før, hos og efter lægebesøg. Vi vil gerne tilbyde en faglig ramme, som giver medarbejderne mulighed for at drøfte, hvordan det kan ske, siger Lone Hald, der er projektleder for læringsforløbet.

”Kan du lige hjælpe mig her?”

”Tænk somatikken med” hedder forløbet, der består af korte grafiske film med dilemmaer fra virkeligheden, som kan ses og diskuteres på et teammøde ud fra en række refleksions-øvelser. For tiden er medarbejdere i socialpsykiatrien i Vordingborg og Odsherred kommuner i gang med at teste materialerne. 

- I eksemplet med Jan kommer de medarbejdere, der har testet eksemplet, frem til, at dilemmaet bunder i, at Jan har tidligere dårlige erfaringer med sundhedsvæsenet og er bange for at lægen vil konfrontere ham med, at han ryger for meget, forklarer Lone Hald. 

- Sammen kom socialpædagoger og sygeplejersker frem til nye løsninger, for eksempel at Jan kunne få tilbudt en virtuel konsultation, så han kunne blive i sine trygge rammer, siger hun. 

Lovende indsats

De foreløbige erfaringer er så gode, at læringsforløbet er udvalgt i en ny rapport fra forsknings- og analysecenteret VIVE som en af fire særligt lovende indsatser på socialområdet.

- Vi har valgt ”Tænk somatikken med”, fordi læringsmaterialet retter sig mod at understøtte fagpersoner i at arbejde sammen om at se og håndtere symptomer på somatisk sygdom hos borgere med funktionsnedsættelser og sociale problemer. Læringsforløbet går på tværs af fagskel, og det er ret unikt. Man finder ikke et tilsvarende materiale i Danmark, siger seniorforsker i VIVE Mette-Louise Johansen. ​

Vordingborg Kommune tester forløb

Kim Hansen er teamleder for medarbejderne i fire socialpsykiatriske tilbud i Vordingborg Kommune, hvoraf et af tilbuddene indtil videre har testet læringsforløbet. Det er et tilbud, hvor medarbejderne kører ud til borgere i eget hjem. 

- Vi er efter læringsforløbet blevet bedre til at se på den fysiske del af borgernes helbred. I sidste uge havde vi for eksempel en borger, der beklagede sig uden at kunne sætte ord på, hvad der var galt. Medarbejderen sørgede for, at borgeren blev indlagt på sygehuset. Der viste det sig, at personen havde problemer med blodomløbet, siger Kim Hansen. 

De øvrige tre tilbud under Kim Hansens teamledelse skal nu også i gang med at teste læringsforløbet. 

Planen er, at læringsforløbet ”Tænk somatikken med” fra efteråret skal udbredes i større skala til medarbejderne i socialpsykiatrien i Region Sjælland.

FAKTA

Fysisk sygdom hos mennesker med psykiske lidelser 
  • Mennesker med svær psykisk sygdom lever 15-20 år kortere end gennemsnittet, og hovedårsagen er somatiske sygdomme. Det skyldes dels usund livsstil og medicinbivirkninger, men også, at somatiske sygdomme bliver underdiagnosticeret og underbehandlet. Det viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen fra 2011.

”Tænk somatikken med”

  • ​Læringsforløbet ”Tænk somatikken med” er udviklet af Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland i tæt samarbejde med personalet i socialpsykiatrien. 
  • ”Tænk somatikken med” er i en ny rapport fra forsknings- og analysecenteret VIVE udnævnt som en af fire lovende indsatser på socialområdet, der forventes at lykkes med at skabe en sammenhængende sundhedsindsats til borgerne på tværs af sektorer og tilbud.
Oprettet
20.04.22
Opdateret
20.04.22