Søg
 

Næstved Sygehus bliver regionens første specialsygehus

Tirsdag d. 13. november 2018

Spekulationerne har været mange omkring, hvilken rolle Næstved Sygehus skal spille i fremtidens regionale sundhedsvæsen. Men nu er fremtiden for sygehuset på plads.

Planen med at forvandle sygehuset til regionens første specialsygehus strækker sig indtil 2024, hvor det skal stå klart som et topmoderne specialsygehus.

I løbet af det sidste år er de akutte behandlinger flyttet fra Næstved til Slagelse, og når Universitetshospitalet i Køge står færdig, forventes f.eks. onkologisk sengeafsnit, øjenafsnittet mv. at blive flyttet dertil. Den seneste tid har derfor været turbulent for Næstved Sygehus, men fremtiden for sygehuset er nu lagt fast.
 
- Vi er stolte af den løsning, vi har fundet for Næstved Sygehus. Det betyder, at Næstved Sygehus i fremtiden vil være regionens åbne ambulante og elektive sygehus med fokus på at skabe de gode fysiske rammer for de planlagte patientforløb, siger Charlotte Bøll Larsen, vicedirektør for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.
 

Transformationen af Næstved Sygehus

Selvom forandringens vinde blæser over Næstved Sygehus, så vil sygehuset fortsat varetage en lang række af de nuværende behandlingstilbud, som både rummer ambulante forløb, planlagte operationer, genoptræning, specialiseret neurorehabilitering, diagnostik samt indlagte forløb.
Næstved Sygehus vil således stadig varetage planlagt kirurgi samt ambulatorier for medicinske sygdomme; dvs. at sygehuset vil behandle patienter med hjertesygdomme, diabetes, lungesygdomme og ældresygdomme. Der vil også fortsat være et medicinsk sengeafsnit.
 
Næstved Sygehus rummer herunder landets næststørste center for operationer inden for planlagt ortopædkirurgi, hvor der blandt andet foretages hofte- og knæudskiftninger.
 
Som en del af den ambulante behandling vil man som en del af indsatsen med at styrke diabetesbehandlingen i regionen etablere en del af Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuses "Steno Diabetes Center". Enheden i Næstved skal sikre nærhed og patientcentrede tilbud i forhold til forebyggelse, screening og behandling af senkomplikationer i forbindelse med diabetes.
 

Højhuset bliver omdrejningspunktet 

Transformationen af Næstved Sygehus indeholder en samling af patientnære funktioner i den del af bygningsmassen der er "tunnel-forbundne", hvor primært højhuset og de tilstødende bygninger er omdrejningspunktet.
 
-Det handler om udvikling og afvikling. I første omgang indebærer planen en renovering af betonhøjhuset og de afdelinger af sygehuset, der er forbundet via underjordiske tunneller, siger byggechef i Region Sjælland, Kurt Reitz.
 

FAKTA

Oversigt over behandlingstilbud på Næstved Sygehus:
 

Ortopædkirurgi

Inden for ortopædkirurgi tilbydes der på Næstved Sygehus behandling af alle typer knoglebrud, udskiftning af hofte- og knæled, amputationer samt kikkertundersøgelser af knæ og skuldre. Mange af disse behandlinger udføres ambulant.
 

Medicinske sygdomme

Næstved Sygehus behandler patienter med hjertesygdomme, diabetes, lungesygdomme og ældresygdomme. Patienter med lungesygdomme indlægges i Næstved, mens de øvrige specialer fungerer som ambulante funktioner som en del af ETUB. Med henblik på at styrke diabetesbehandlingen i regionen etableres "Steno Diabetes Center". Enheden i Næstved skal sikre nærhed og patientcentrede tilbud i forhold til forebyggelse, screening og behandling af senkomplikationer og komorbiditet i forbindelse med diabetes.
 

Onkologi 

Til kræftpatienter tilbydes der på Næstved Sygehus medicinsk- og strålebehandling af patienter med kræft i lunger, endetarm mv. Sygehuset har også en Palliativ enhed, der er et lindrende tilbud til kræftpatienter, som er uhelbredeligt syge.
 

Urologi

Næstved Sygehus tilbyder behandling af patienter med sygdomme, skader og medfødte misdannelser i nyrer, urinveje og mandlige kønsorganer.
 

Fysioterapi/Ergoterapi

Fysio- og ergoterapi på Næstved Sygehus tilbyder genoptræning ved lidelser i led, muskler, sener og bindevæv - eksempelvis diskusprolaps og gigt.
 
Afdelingen assisterer ligeledes med behandling og hjælp til genoptræning af ambulante og indlagte patienter, ligesom afdelingen ligeledes står for udlån af midlertidige hjælpemidler til patienter.
 

Neurorehabilitering

På Næstved Sygehus tilbydes genoptræning og rehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade
 

Klinisk Immunologi

Næstved Sygehus har et transfusionscenter til behandling af blodprodukter, et stamcellelaboratorium, en blodbank til tapning af fuldblod og et plasmaferesecenter til tapning af blod og plasma fra donorer.
 

Smertecenteret

Under anæstesiologisk afsnit hører Smertecenteret Næstved. Målet med smertecenteret er at hjælpe patienter med kroniske smerter til at opnå bedre livskvalitet ved at gøre patienterne bevidste om hvordan smerterne kan lindres og forværres.
 

Klinisk Biokemi

Klinisk Biokemi på Næstved Sygehus støtter afsnittene på sygehuset med EKG og blodprøvetagning. Derudover driver afdelingen AK-centeret som består af AK-hjemmepleje, AK-klinik og AK-skole som alle ligger på Næstved Sygehus.
 
Røntgen
 
Der drives en radiologisk afdeling på Næstved Sygehus der støtter de andre afsnit på sygehuset. Derudover tilbyder afdelingen "drop in røntgen" hvor patienter der skal have lavet røntgen undersøgelser af hjerte, lunge eller knogler kan møde på uden tidsbestilling, hvis blot patienten har fået en henvisning fra lægen.
 
Jordemoderkonsultation
 
På Næstved Sygehus drives der ligeledes en jordemoderkonsultation til gravide kvinder.
 
Skadeklinikken
 
Skadeklinikken herunder også Garantiklinikken fortsætter på Næstved Sygehus.
 
Præhospitalt Center
 
I 2019 - 2020 flyttes Præhospitalt Center fra Slagelse Sygehus til Næstved Sygehus. Præhospitalt Center har ansvar for alle ambulancer og akuthelikopteren i hele regionen.
 
Dialyse
 
I 2019-2020 etableres der dialysefunktion på Næstved Sygehus.
 
Oprettet
13.11.18
Opdateret
19.11.18