Søg
 

Nærklinik indvies i Nakskov

Fredag d. 06. marts 2020

Lægedækning er en udfordring i Nakskov. Det skal regionens første nærklinik være med til afhjælpe ved at sikre patienterne et lægehus.

​INFOMØDE OM NÆRKLINIK I NAKSKOV UDSKUDT

Vi skal passe på hinanden og hjælpe med at forebygge smitte med coronavirus.

Derfor udskyder vi informationsmødet om den nye nærklinik i Nakskov, som skulle have fundet sted i Nakskov Idrætscenter  tirsdag d. 10. marts. Vi inviterer til et nyt møde på et senere tidspunkt 

Det nye lægehus i Nakskov gør det samtidig nemmere at blive ny praktiserende læge i Nakskov​ og mere attraktivt at udskyde pensionen for de nuværende læger i omegnen.​

Besøg hjemmesiden for den nye nærklinik i Nakskov

Fire nye læger stod klar til at tage i mod de 1.700 patienter, der i mandags overgik til den nye nærklinik i Nakskov. I dag bliver klinikken så officielt indviet af regionsrådsformand Heino Knudsen og borgmester i Lolland Kommune Holger Schou Rasmussen. Antallet af patienter tilknyttet klinikken i Nakskov Sundhedscenter kan øges, hvis det bliver nødvendigt.

Det kan der blive brug for, da et af formålene med klinikken er at støtte og vikariere for de øvrige praktiserende læger i området.

- Vi satser på og investerer i de praktiserende læger i Nakskov og resten af Region Sjælland. Derfor har nærklinikken også til opgave at hjælpe med at fastholde de nuværende praktiserende læger, og så vil vi meget gerne tiltrække nye læger til Nakskov og omegn, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Der er store udfordringer med at tiltrække praktiserende læger til området, og med nærklinikken sikres borgerne et lægehus i op til seks år. Her vil patienterne blive mødt af de samme fastansatte sygeplejersker og blive tilset af den læge, de er tilknyttet, medmindre det er akut.

Nyt men trygt

Mødet med de samme sygeplejersker og læger skal skabe trygge rammer for patienterne. Samtidig skal klinikken skabe trygge rammer og gøre det nemt for nye læger at starte op som læge i Nakskov. Det skal tiltrække læger til området.
 
- I nærklinikken bliver lægerne ansat af Region Sjælland. Det betyder, at de ikke har personaleansvar, ikke skal sørge for løn til medarbejdere eller stå for indkøb og medarbejderudvikling. Her kan læger, som på længere sigt måske overvejer at overtage nærklinikken eller starte egen praksis, få føling med nærområdet og patientgruppen. Vi kan tilbyde, at de kan få ro til lægegerningen og på længere sigt, såfremt de ønsker det, blive oplært i at håndtere personaleansvar og afregning, inden de træffer en beslutning, siger Hanne Schjøning, funktionschef i Det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland.
 

Styrker samarbejde på tværs

Udover trygge rammer for patienterne og rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger skal nærklinikken arbejde på at udvikle og styrke samarbejdet med kommune, sygehus, psykiatri og de øvrige praktiserende læger i området. Målet er at få erfaringer og skabe løsninger, der kan bruges i hele Region Sjælland.
 
- Vi skal udnytte, alle de ressourcer, der findes i sundhedsvæsenet. Hos de praktiserende læger, i praksissektoren, i kommuner, i Psykiatrien og på Nykøbing F. Sygehus. For patienterne vil nærklinikken i Nakskov være et lægehus, hvor de kender den enkelte patient rigtig godt. Men lægehuset skal samtidig skabe viden og løsninger til gavn for patienterne og de praktiserende læger i hele Region Sjælland, siger Heino Knudsen og fortsætter.
 
- Nærklinikken i Nakskov skal blandt andet prøve at have videokonferencer med Lolland Kommune, så kommunens sygeplejersker kan komme i kontakt med klinikken på video og få den nødvendige hjælp, mens de står i borgerens eget hjem, siger Heino Knudsen.
 
Klinikken i Nakskov Sundhedscenter åbnede den 2. marts. Nærklinikken er den første byggesten i den såkaldte Vandkantsmodel, som Region Sjælland har lanceret. Modellen er en samlet indsats, der skal sikre lægedækningen i de syv kommuner i Region Sjælland, der er mest truet af lægemangel.
 

Fakta:

 • ​Nærklinikker åbnes i Region Sjælland på baggrund af en dispensation, som Sundhedsministeriet har givet regionen til at udvikle nye organisations- og behandlingsformer, stimulere nye samarbejdsrelationer mellem sygehus og almen praksis og fremme rekrutteringen af læger til sygehus og praktiserende læger i området
 • Lægerne er deltidsansatte og skal arbejde mellem 2-4 dage i klinikken per uge på faste ugedage for at sikre kontinuitet for patienterne
 • Der vil i udgangspunktet altid være åbent for tilgang til nærklinik Nakskov for at sikre et offentligt tilbud om praktiserende læge
 • Nærklinik Nakskov vil have aftenåbent til klokken 18.00 to dage om ugen
 • Lægerne i klinikken indgår i lægevagten. De skal dække vagter svarende til et ydernummer i alt. Det vil sige maksimalt 15 vagter på et halvt år fordelt på de fire læger

Indvielse

Nærklinikken indvies ved en reception den i dag i Nakskov. Her vil regionsrådsformand Heino Knudsen og borgmester i Lolland Kommune Holger Schou Rasmussen byde velkommen og indvie nærklinikken.
Det finder sted:
 • ​Fredag den 6. marts 2020 klokken 14:00 til 15:00
 • Sundhedscentret Nakskov, Hoskiærsvej 17, Bygning 13, 3. sal, 4900 Nakskov

Borgermøde

AFLYST

Vil du vide mere om de nye initiativer og samarbejder på sundhedsområdet i Lolland Kommune, herunder hvilken rolle den ny nærklinik i Nakskov spiller, så sæt kryds i kalenderen. Tilmelding er ikke nødvendig:
 • AFLYST: irsdag den 10. marts 2020 kl. 17.30 - 19.30 i Nakskov Idrætscenter Hal 1, A. E. Hansensvej 1, 4900 Nakskov
Du vil på mødet kunne hilse på personalet i nærklinikken. Der vil være en let forplejning, og der er plads til 500 deltagere.
 
Borgermødets program:
 • ​Velkomst og oplæg ved regionsrådsformand Heino Knudsen, Region Sjælland
 • Oplæg ved borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland kommune
 • Oplæg om Nærklinik Nakskov ved speciallæge Søren Rasmussen og leder af nærklinik Hanne Schjøning Nielsen
 • Dialog med salen
 • Opsamling og afslutning ved udvalgsformand Trine Birk Andersen, Region Sjælland 
Oprettet
06.03.20
Opdateret
10.03.20
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52