Søg
 

Ingen hovsa beslutning om fremtidens erhvervsfremme, tak!

Torsdag d. 24. maj 2018

På Christiansborg er forhandlingerne om fremtidens erhvervsfremmesystem gået i gang. Der er brug for et bedre tilbud til landets virksomheder, men der er ikke brug for en hovsa-beslutning.

Regeringens såkaldte forenklingsudvalg, har fremlagt et forslag, hvor både penge og magt centraliseres ind i én national bestyrelse, som har ophæng hos statslige embedsmænd. Vi mener ikke, at en sådan centralisering er vejen til et bedre system eller til mere vækst.  Vi er enige i, at erhvervsfremmesystemet skal forenkles. I Region Sjælland vil vi gerne være med til at stramme op, så vi får en klar arbejdsdeling mellem statens, regionernes og kommunernes opgaver, og så vi undgår overlap. Vi vil gerne være med til at se på, hvor der kan skrues ned for administrationen. De penge, der i dag bruges på dobbeltarbejde i den offentlige erhvervsfremme, skal ud og gøre gavn for virksomhederne. Men forenklingen går for vidt, hvis en national bestyrelse skal til at bestemme, hvad der er bedst for virksomheder og borgere i Maribo, Korsør og på Møn. 

Det kræver viden om lokale forhold at løse de udfordringer, vi har i Region Sjælland. Og der er desværre sjældent en hel enkel løsninger. Vi er bange for, at forenklingsudvalgets forslag vil undergrave de stærke partnerskaber, som Region Sjælland i dag har med uddannelses- og forskningsinstitutioner, kommuner og virksomhederne selv. Løsningerne kommer nedefra og ved at arbejde sammen på tværs. Vores konklusion er, at det vil koste udvikling og vækst i Region Sjælland, hvis vores erhvervsfremmeindsatser skal besluttes af en national bestyrelse langt væk fra virkeligheden i Region Sjælland.

Forenklingsudvalget foreslår at supplere den statslige model med fem regionale erhvervshuse, hvis hovedopgave bliver én til én rådgivning af virksomhederne. Fokusområder, indsatser og projekter vil blive pålagt oppefra. Flere forsøger i disse dage at italesætte forenklingsudvalgets forslag som en decentralisering og lader forstå, at der kan oprettes ti eller måske femten erhvervshuse.  Men uanset hvordan det vendes og drejes, så er det en centralisering, når alle midler og beslutninger samles et sted!

Vi ønsker et Danmark i balance. Vækst og udvikling i hele Danmark er fundamentet for vores fælles velfærd. Vi er bekymrede for, at der bliver taget en hovsa-beslutning om fremtidens erhvervsfremmesystem, som ender med at spænde ben for væksten og skaber endnu mere ubalance i Danmark. Vi opfordrer derfor til, at vi får mere viden og flere modeller på bordet inden der tages en beslutning.

Vi kæmper for vækst og udvikling i Region Sjælland hver dag. Og vi går gerne i arbejdstøjet, og medvirker til at få lavet nye og bedre forslag til, hvordan vi indretter et fornuftigt erhvervsfremmesystem.

Indlæg bragt i Sjællandske

Af Heino Knudsen, formand for regionsrådet i Region Sjælland
Peter Jacobsen, 1. næstformand for regionsrådet i Region Sjælland
Jacob Jensen, 2. næstformand for regionsrådet i Region Sjælland

Oprettet
24.05.18
Opdateret
24.05.18