Søg
 

Fortsat stort fokus på tilsyn i Region Sjællands råstofgrave

Onsdag d. 01. september 2021

I første halvår af 2021 er der udført 42 tilsyn i regionens råstofgrave. Der er givet 4 henstillinger og 5 indskærpelser, som retter sig mod overskridelser af tilladelsernes vilkår.

​Grusgrave og andre råstoffer i Region Sjælland skal indvindes, så det sker med så få gener som muligt for borgerne. Desværre har indvindingerne konsekvenser for natur og naboer, der kan opleve gener fra støv, støj og tung trafik. Derfor er indvinding af råstoffer underlagt krav og vilkår om for eksempel driftstider, miljøforhold og støj. Derfor skal der i 2021 udføres et højt antal tilsyn i regionens råstofgrave.
 
- Det er nødvendigt, at vi laver mange tilsyn og har et stort fokus på det, hvis hensynet til borgere, naturen og regionens pligt til at sikre den stabile råstofforsyning skal balancere. Som region skal vi både levere en stabil råstofforsyning og sikre, at vores borgere kan bo og leve et sundt og godt liv overalt i Region Sjælland, også selvom der ligger en grusgrav på den anden side af hækken, siger Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Sjælland.

For at sikre, at virksomhederne efterlever kravene, besluttede regionsrådet med Budget 2020 at intensivere tilsynet i de sjællandske råstofgrave. Beslutningen betød, at der sidste år blev gennemført 125 tilsyn. Det er over dobbelt så mange tilsyn som i 2018. I 2021 er målet svarende til 2020.
 

Hotline hjælper naboerne

Livet som nabo til en råstofgrav er ikke altid let, og derfor oprettede Region Sjælland sidste år en hotline, hvor borgere, der har brug for at tale med den regionale råstofmyndighed, kan ringe ind. Her kan borgerne få oplysninger, råd og vejledning i forhold til opståede gener. Derudover giver hotlinen mulighed for, at Region Sjælland kan handle hurtigt, hvis råstofgravene ikke overholder vilkår i gravetilladelsen.
 
- Jeg er meget glad for det øgede tilsyn med råstofgravene. Tilsynstal og antallet af håndhævelser i 2020 og første halvdel af 2021 fortæller mig, at der har været behov for en styrket indsats. Vi skal dog være forsigtige med at gøre 2020 til benchmark, da for eksempel støvgener i forsommeren gav anledning til ekstraordinært mange tilsyn. Om behovet vil være ligeså stort i 2021, det vil tiden vise. Det vigtigste er, at vi nu har beredskabet og kan rykke ud, når situationen kræver det, siger Jens Ravn, næstformand i Udvalget for Regional Udvikling.
 
Det moderne samfund er dybt afhængigt af råstoffer, og råstofvirksomhederne i Region Sjælland er storleverandører af grus, sten og sand til samfundskritiske anlægs- og infrastrukturprojekter overalt i Danmark.​​
Oprettet
01.09.21
Opdateret
01.09.21