Søg
 

Flere udredes til tiden på Region Sjællands sygehuse

Fredag d. 21. juni 2019

Positiv udvikling i overholdelse af udredningsretten. Næsten ni ud af ti patienter udredes til tiden på Region Sjællands sygehuse i første kvartal i år.

​Region Sjælland er kommet op i fart med at give patienterne hurtig udredning. Det viser nye tal fra 1. kvartal i år.
 
Næsten ni ud af ti patienter - 88 procent - af patienterne blev i første kvartal udredt til tiden på sygehusene i Roskilde, Køge, Slagelse, Holbæk, Ringsted, Næstved og Nykøbing Falster. Det er en klar fremgang fra 4. kvartal sidste år, hvor tallet var 84 procent.
 
Det går også fremad med at overholde kræftpakkerne på Region Sjællands egne sygehuse. I første kvartal i år blev kræftpakkerne overholdt for 81 procent af patienterne, mod 74 procent i fjerde kvartal 2018.
 
- Borgerne skal kunne regne med os. Udredningsretten betyder, at vores sygehuse skal give borgerne hurtigt svar på, hvad de fejler, og den tillid er det vores fornemste opgave at leve op til. Der er stadig plads til forbedringer, men jeg er glad for, at vi nu er på rette vej med at overholde udredningsretten. For kræftpatienter er det særligt vigtigt med hurtig udredning og behandling, og derfor er overholdelse af kræftpakker et særligt fokusområde for Regionsrådet, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.
 
Udredningsretten giver patienter, som henvises til et sygehus, ret til at blive undersøgt og udredt inden for 30 dage. Kan Region Sjælland ikke opfylde udredningsretten på sine egne sygehuse, har patienten ret til at blive udredt på et privathospital eller på et sygehus i en anden region.
 
Kræftpatienter henvises til særlig hurtige pakkeforløb. Et kræftpakkeforløb er et samlet tilrettelagt forløb af undersøgelser, behandling og opfølgning, så patienten undgår unødig ventetid.
 
I år er det ikke muligt at få landsdækkende tal for overholdelse af udredningsretten og kræftpakkerne, fordi Landspatientregisteret er ved at overgå til en ny version. Region Sjælland følger imidlertid udviklingen på sine egne sygehuse ved hjælp af Sundhedsplatformen, hvorfra der løbende trækkes data. De seneste tal fra Region Sjælland omfatter alene Region Sjællands egne sygehuse.

 Fakta - udredningsret og kræftpakker.pdf
 
Oprettet
21.06.19
Opdateret
21.06.19