Søg
 

Flere faggrupper i opgaveløsning er en succes

Fredag d. 16. oktober 2020

En tre-årig indsats, hvor der har været fokus på, at der skal flere faggrupper med i opgaveløsningen har givet bedre kompetencekapacitet.

​Da Regionsrådet for to år siden besluttede at sætte fokus på, at Region Sjælland har de rigtige kompetencer nu og i fremtiden, var det blandt andet for at styrke det faglige tværgående samarbejde for at få bedre behandling, omsorg og pleje til borgerne i Region Sjælland.
Det har man gjort via indsatsen Brug af flere faggrupper, hvor man har arbejdet målrettet med at identificere og udvikle de kompetencer, der allerede findes i virksomheden. Det har man for eksempel gjort ved, at inddrage terapeuter og farmakonomer i en daglig opgaveløsning og dermed forløse sygeplejefaglige kompetencer til sygeplejefaglige opgaver.

Kompetencer bliver forløst og udviklet
For at borgerne i Region Sjælland får den bedste behandling, omsorg og pleje, skal man have de rigtige rammer og vilkår, så dygtige medarbejdere kan bruge og udvikle de nødvendige kompetencer. Den politiske opmærksomhed på potentialet i at tænke anderledes og fleksibelt, når det kommer til brug af faggrupper, har resulteret i en lang række konkrete tiltag på sygehusene og i Psykiatrien. Man har brugt fagligheder på nye måder, ikke for at opløse faggrænser, men for være med til at forløse og udvikle kompetencer, der har manglet. Samtidig har man indsamlet de mange gode eksempler for at inspirere og dele viden på tværs af sygehusene og psykiatrien. Men arbejdet slutter ikke her. Det politiske engagement betyder, at man også i budget 2021 har sat fleksibel brug af flere faggrupper på dagsordenen.  

- Regionens medarbejdere og ledere har gjort en stor og kreativ indsats, også i en situation, hvor der er mangel på visse faggrupper i sundhedsvæsenet. De finder nye veje og innovative løsninger, der betyder at vores dygtige medarbejdere får plads til at bruge det, de kan. Og det er til gavn for både borgere og patienter, men også medarbejderne. Vi har oplevet, at de udvikler sig og blomstrer inden for deres fagligheder, når de er en del af indsatsen med brugen af flere faggrupper i opgaveløsningen, siger udvalgsformand Gitte Simoni.

Barrierer bliver håndteret i fællesskab
Indsatsen viser også at der kan være forhold, som man skal arbejde med for at lykkes. Det kan eksempelvis dreje sig om organisatoriske, kulturelle eller strukturelle udfordringer, der står i vejen for at komme i gang. Derfor sætter man mange tiltag i gang, der fjerne det, der står i vejen, når man f.eks. skal tænke nye faglighed ind i nye områder, samarbejder og processer.

COVID-19 viste, at vi allerede kan arbejde anderledes
Da COVID-19 ramte regionen var det med akutte krav og et voldsomt pres på sundhedsvæsnet. Pandemien skulle viste, at fleksibel brug af flere faggrupper var afgørende for den fantastiske indsats, der blev leveret. Man formåede at hjælpe hinanden og tage over for faggrupper, der var brug for i akutte sammenhænge. Og det skete på en måde, der viste potentialet af indsatsen Brug af flere faggrupper.
- Covid-19 har vist at fleksibel brug af faggrupper er rigtig. Den har understreget at regionsrådets ambitioner om en udbredt og fleksibel brug af flere faggrupper er det rigtige for sundhedsvæsnet. Men også for regionens medarbejdere, der oplever det som motiverende og som en faglig udviklingsmulighed, siger udvalgsformand Gitte Simoni.

For mere information kontakt:
Udvalgsformand for Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering,
Gitte Simoni, tlf: 6115 4063
Oprettet
16.10.20
Opdateret
16.10.20
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52