Søg
 

Dobbelt så mange har søgt alkohol-hjælp

Fredag d. 05. juni 2020

Kampagne har fået flere til at henvende sig til Familie og Alkohol, som støtter familier på Lolland og Falster i at tage alkoholproblemer i opløbet. De, der søger hjælp, er rollemodeller, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

​​​

Rådgivningstilbuddet Familie og Alkohol er for alle børnefamilier på Lolland og Falster. Her hjælper (fra venstre) Bo Abildgaard, Heino Knudsen og Vibeke Grave med at sætte klistermærker, der informerer om tilbuddet, på en flaskecontainer i Nakskov.  Yderst til højre projektleder Gitte Aagaard. Foto: Brian Borg Andersen/Region Sjælland  


I mange familier fylder alkohol for meget. Ofte får forældre og børn først hjælp, når problemet er vokset dem over hovedet. Men rådgivningstilbuddet Familie og Alkohol har knækket koden. Flere og flere familier henvender sig her for at få støtte til at tage alkoholproblemer i opløbet.
 
- Vi har set en fordobling i antal henvendelser til Familie og Alkohol i marts, april og maj. Vi startede en informationskampagne for rådgivningen i februar, så vi når bedre og bredere ud end før. Det kan også spille ind, at familierne har været mere hjemme under coronakrisen, men vi så også tendensen inden regeringen lukkede landet ned, siger projektleder i Familie og Alkohol Gitte Aagaard.
 
Familie og Alkohol er på mange måder et utraditionelt rådgivningstilbud til børnefamilier på Lolland og Falster. Medarbejderne taler med hele familien, både børn og voksne. Og mange af familierne søger selv hjælpen, fordi de har hørt eller læst om Familie og Alkohol, for eksempel på sociale medier. Rådgivningen til familierne foregår i diskrete lokaler, langt væk fra alt, hvad der minder om offentlige myndigheder. Ikke desto mindre er det tre offentlige instanser, der står bag - Region Sjælland, Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune - sammen med TrygFonden.
 

Alkohol skader folkesundheden

Region og kommuner er gået sammen om indsatsen, fordi alkohol er en af de faktorer, der trækker allermest ned i folkesundheden, forklarer Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland:
 
- Region Sjælland har en kedelig danmarksrekord med flest alkoholrelaterede dødsfald pr. 100.000 indbyggere. Det skal vi ændre på i fællesskab. Forældrene, der søger hjælp hos Familie og Alkohol, er gode rollemodeller, som jeg har den største respekt for, siger Heino Knudsen.
 
Fra de to kommuner er der også ros til Familie og Alkohol-indsatsen, som efter to et halvt år nu begynder at bære frugt:
 
- Familie & Alkohol henvender sig til helt almindelige familier, hvor mor eller far drikker et par glas for meget. Det er en gruppe borgere, vi har svært ved at opspore og støtte i tide, fordi de jo udadtil virker velfungerende og klarer sig selv. Derfor er rådgivningen hos Familie og Alkohol et værdifuldt supplement til vores kommunale indsatser, og vi følger projektet nøje, siger Vibeke Grave, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Lolland Kommune.
 
- Det vigtigste for os, er at få kontakt til familierne tidligt, og her har Familie og Alkohol gjort en stor forskel. Tilbuddet henvender sig til helt almindelige familier, hvor alkohol fylder for meget. Det betyder, at vi får taget nogle af de her problemer i opløbet, og det er godt for forældrene, for børnene og for samfundet, siger Bo Abildgaard, formand for Social, Sundhed og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune.
 

Plads til flere

Familie og Alkohol har heldigvis fin kapacitet til at tage i mod de mange nye henvendelser, der er kommet i løbet af foråret. Aktuelt er 32 familier tilknyttet rådgivningen, fortæller projektleder Gitte Aagaard.
 
- Det vigtigste er, at familierne kommer i gang hurtigt. Nogle har måske taget et langt tilløb til at kontakte os, og så skal man opleve, at vi reagerer hurtigt og indbyder til møde. Det er vi helt klar til. Og vi kan godt modtage endnu flere, siger hun.
 
Familiernes forløb hos Gitte og hendes team varierer meget. For nogle kan små ændringer gøre en stor forskel, og de har måske kun brug for et par møder. Andre kommer i gang med lidt længere forløb.
 
Familie og Alkohol har midler til at fortsætte tilbuddet indtil foråret 2021.
 
 

Fakta om Familie & Alkohol:

  • ​Rådgivningstilbuddet Familie og Alkohol er støttet af TrygFonden og er en indsats under Broen til Bedre Sundhed - et partnerskab mellem Guldborgsund og Lolland kommuner, Region Sjælland, de praktiserende læger og det lokale erhvervsliv
  • Familie og Alkohol har været i gang siden starten af 2018
  • Fokus er på hele familien og på tidlig opsporing - så tidligt at såvel den drikkende som dennes pårørende ofte ikke har erkendt, at der er et problem. Her adskiller Familie og Alkohol sig fra traditionelle alkoholkampagner, som ofte har fokus på individet og på svær alkoholafhængighed
  • I denne uge sætter Familie og Alkohol klistermærker på flaskecontainere på Lolland og Falster. Det sker som led i en kampagne, hvor man tester, hvordan man bedst når ud til de familier, der har brug for rådgivningen. I kampagnen testes også brug af annoncer på sociale medier, bloggere og tegneserier
  • På en normal måned får Familie og Alkohol cirka fem henvendelser fra familier, der selv henvender sig eller via lærere, sundhedsplejersker, sagsbehandlere og andre fagpersoner omkring familierne. I kampagneperioden, som startede i februar, har Familie og Alkohol fået dobbelt så mange henvendelser, hvor familierne selv tager kontakt via telefon eller kontaktformular på tilbuddets hjemmeside, www.familieogalkohol.dk

Oprettet
05.06.20
Opdateret
05.06.20
 

 Kontakt

 
Pressevagt