Søg
 

Færre smerter og hurtigere hjem efter operationer

Tirsdag d. 25. maj 2021

Mindre morfin, færre smerter og hjem en dag før. Det er den nye virkelighed for bl.a. nyrepatienter, som med en ny teknik til smertelindring kan se frem til mindre smertefulde eftervirkninger af operationer.

Overlæge og associeret professor Jens Børglum er sammen med forskningsmedarbejder Sophia Reisbøl ved at anvende den nye teknik til smertelindring på kvinde, der lige har født ved kejsersnit

Moderne ultralydsteknikker giver en langt mere præcis bedøvelse og markant færre bivirkninger til stor glæde for patienterne. Det har forskere på Sjællands Universitetshospital fundet frem til. Den nye metode har fuldstændig ændret praksis på hospitalet og er i dag standardbehandlingen ved nyrestensoperationer og nyrekræftoperationer.

Metoden har også bredt sig til flere andre kirurgiske specialer. Både for kræftsyge patienter, men også for andre typer operationer, hvor kræft ikke er årsagen til det kirurgiske indgreb. F.eks. nyder patienter med tarmkræft, brystkræft samt sunde og raske mødre, der får udført planlagt kejsersnit, godt af metoden.

Mette Dam.portræt.højf.jpg- Morfin har en bred vifte af kedelige bivirkninger, så det har en stor betydning, at vi minimerer brugen af denne type medicin. Ved hjælp af ultralydsscanning er det muligt at se præcis, hvor lokal bedøvelsen skal lægges. Vi ved præcis, hvor nålespidsen er. Vi kan se lokalbedøvelsen bevæge sig rundt og sprede sig og dermed kontrollere, at den ligger korrekt, og at vi ikke bruger mere bedøvelse end nødvendigt, fortæller læge Mette Dam, der sidste år forsvarede sin ph.d.-afhandling inden for dette emne.

Brugen af morfin er kendt for at have et utal af bivirkninger. Jo mere morfin desto flere bivirkninger. Bivirkninger kan typisk være kvalme, forstoppelse, kløe på huden, træthed, uoplagthed, problemer med vejrtrækning og ikke mindst afhængighed af morfinpræparater.

I øjeblikket opereres adskillige hundrede nyrepatienter om året på Sjællands Universitetshospital, men teknikken er i gang med at blive udvidet til langt flere patienttyper. Potentialet er derfor betydeligt større, og de næste forskningsprojekter indenfor området er allerede i gang.

Hurtigere op af sengen og mindre stress

Resultaterne med nyrepatienterne er gået over al forventning, og studierne og de afledte videnskabelige artikler har også høstet stor anerkendelse i udlandet. Patienterne oplever færre bivirkninger, bliver hurtigere raske, kommer hurtigere hjem og tilbage på arbejdsmarkedet. For hver sparet indlæggelsesdag bliver omkostningerne skåret med cirka 4-6.000 kroner. 

- Vores forsøg har vist, at patienterne kommer hurtigere op at gå, og at patienterne udskrives mere end et døgn hurtigere end ellers. Fordi vi lægger bedøvelsen før operationen, bliver det kirurgiske stress på kroppen langt mindre. Hjernen opfatter ikke på samme måde, at der bliver skåret, fordi det område, der bliver skåret i, er bedøvet. Det gør, at patienterne kommer sig hurtigere. Selv hvis de ikke kan udskrives tidligere, har de det bedre, når de kommer hjem, siger overlæge og associeret professor Jens Børglum, som over de kommende par år skal stå i spidsen for at udvikle læringsmoduler til den anæstesiologiske hoveduddannelse. 

Jens Børglum.bredf.4.jpg
Overlæge og associeret professor Jens Børglum har stået i spidsen for at udvikle den nye metode til smertelindring.

En afledt succes af forsøget har været, at forskningsmiljøet på Sjællands Universitetshospital er eksploderet på flere områder og i dag tiltrækker en del unge læger og ph.d.-studerende.

- Vi vidensdeler, for vi bliver ikke klogere af at holde på vores viden. Vi skal have åbenhed, siger Jens Børglum, hvis dør altid står åben for interesserede kolleger fra ind- og udland, der gerne vil lære teknikken. Således har flere internationale forskere og klinikere besøgt Sjællands Universitetshospital, netop fordi forskningsresultaterne har vakt genlyd.

Fakta

  • ​Nyrestenspatienter er typisk disponerede for at få nyresten igen, og selve operationen kan være et stort og invasivt indgreb. Når eksempelvis store nyresten skal fjernes, borer man et hul i nyrebækkenet, går ind gennem hullet og knuser stenene og suger dem ud. ​
Oprettet
25.05.21
Opdateret
25.05.21