Søg
 

Budgetaftale på plads i Region Sjælland

Torsdag d. 02. september 2021

Region Sjællands budget på 21 milliarder kroner i 2022 er nu på plads med en aftale blandt alle partierne i Regionsrådet.

Aftaleparterne bag budgetaftalen. Fra venstre mod højre er det: Bruno Jerup, Enhedslisten; Anne Møller Ronex, Radikale Venstre; Tina Boel, Socialistisk Folkeparti; Kirsten Devantier, Venstre; Jacob Jensen, Venstre; Regionsrådsformand Heino Knudsen; Gitte Simoni, Dansk Folkeparti; Jan Hendeliowitz, Socialdemokratiet og Christian Wedell-Neergaard, Det Konservative Folkeparti. ​
​Næste års budget i Region Sjælland på 21 milliarder kroner er faldet på plads med opbakning fra alle Regionsrådets partier.
 
Et stort indsatsområde i budgetaftalen er kræftområdet.
 
Regionsrådet har netop vedtaget en 8-punktsplan for kræftområdet, og med budgetaftalen bakkes 8-punktsplan op med ekstra 76,6 millioner kroner til kræftindsatsen.
De mange millioner til kræftområdet vil blandt andet gå til investeringer i nyt udstyr og medarbejdere, som kan styrke udredning og behandling. Det indebærer også anskaffelse af to nye strålekanoner til Næstved Sygehus.
 

Løft til medicinske afdelinger

Det medicinske område er generelt udfordret af en høj belægning, og det er blandt andet en læring fra COVID-19, at der er behov for at robustgøre de medicinske afdelinger til at kunne håndtere svært syge patienter. Derfor er det besluttet at etablere fem semi-intensive senge på henholdsvis Nykøbing F. Sygehus og Holbæk Sygehus. De semi-intensive senge vil betyde et mindre pres på personalet, fordi de dårligste medicinske patienter overføres fra almindelige medicinske senge til semi-intensive senge. Der er større bemanding omkring hver semi-intensiv seng, og plejepersonalet er specialuddannet. Det betyder, at der kommer cirka 30 nye medarbejdere til det medicinske område. Personalet får samtidig tilbud om kompetenceudvikling, som vil gøre stillingerne mere attraktive.
De medicinske afdelinger på sygehusene får således med budgetaftalen et løft med ekstra 16 millioner kroner om året i 2022. Det stiger til 20 mio kr. fra 2023.
 

Bedre behandling af blodprop i hjertet

Med budgetaftalen investerer Regionsrådet også 5,8 millioner kroner ekstra om året til at styrke behandlingen af patienter med blodprop i hjertet. Det betyder, at patienter med høj risiko for blodprop i hjertet indenfor 24 timer skal have udført en undersøgelse med røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer samt ballonudvidelse, hvis der findes forsnævringer. Det skal nu ske indenfor 24 timer, hvor det tidligere var inden for 72 timer.
Det er en vigtig og stor forbedring for patienter med blodprop i hjertet.
 

Høreapparater

Også når det gælder høreapparater, sætter budgetaftalen igen i år ind med midler til at nedbringe ventetider. Der afsættes én million kroner til at udvide åbningstiderne i hørecentret på Sjællands Universitetshospital, Køge. Kortere ventetid til høreapparat har haft høj prioritet i Regionsrådet i hele valgperioden, og indsatsen har resulteret i en væsentlig nedbringelse af ventetiden til trods for en stigende efterspørgsel på høreapparater.
 

Grøn omstilling

Region Sjælland har igennem en årrække haft fokus på den grønne omstilling. Det er blandt andet sket med investeringer i energioptimering af regionens bygninger og projekter, som skal nedbringe brugen af plast i organisationen.
 
Med sidste år budgetaftale for 2021 besluttede Regionsrådet at udarbejde en klimahandlingsplan, som i regionen skal igangsætte tiltag inden for grøn transport, indkøb og energiomstilling.
 
Denne klimahandlingsplan understøttes i budgetaftalen med 7,5 millioner kroner. Derudover investeres i ladestandere til i alt 120 elbiler.
 

Ny busrute

Med budgetaftalen er der også et ønske om at styrke den kollektive trafikbetjening mellem Næstved og Slagelse for at forbedre borgernes tilgængelighed til sygehusene i de to byer og for generelt at forbedre trafikforbindelsen. En direkte busforbindelse vil betyde færre skift og nedbringelse af rejsetiden. Som et toårigt forsøg etableres en ny ekspres busforbindelse mellem Næstved og Slagelse.
 

PFOS-sag

Der er i budgetaftalen også afsat midler til en ekstraordinær indsats i forbindelse med den såkaldte PFOS-sag, hvor Korsør-borgere har været udsat for PFOS-forureningen fra Korsør Brandskole. I budgetaftalen afsættes en halv million kroner til at medfinansiere et forskningsprojekt på Arbejds- og Socialmedicinsk afdeling på Holbæk Sygehus, som skal afprøve, om kolesterolsænkende medicin kan øge udskillelsen af PFOS.
 
Der sættes i aftalen også en million kroner af til de miljømæssige sider af PFOS forureninger.
 

Idrætsfaciliteter på Kofoedsminde

Det er en vigtig del af sundhedsindsatsen på de sociale institutioner, at borgerne har adgang til gode fysiske rammer, der understøtter idræt og bevægelse. På sikrede institutioner er vilkårene for fysisk aktivitet og idræt udfordrede. Aftaleparterne er enige om at afsætte i alt 13,4 millioner kroner til etablering af en multihal til idrætsformål og et motionsrum på Kofoedsminde.
 

Befordringsgodtgørelse

Aftaleparterne er enige om at annullere en beslutning i budgetaftalen for 2021, så der fremadrettet ydes befordringsgodtgørelse ud fra kilometertakst. Det indebærer merudgifter til befordringsgodtgørelse på 7 millioner kroner årligt.
Budgetaftalen blev indgået 1. september 2021, og alle Regionsrådets partier står bag.

Oprettet
02.09.21
Opdateret
24.09.21