Søg
 

Beredskabsaftale mellem Region Sjælland og PLO Sjælland

Onsdag d. 06. maj 2020

Region Sjælland og PLO Sjælland har revideret beredskabsaftale mellem regionen og de praktiserende læger.

Der har i dagspressen været kritisk fokus på en beredskabsaftale mellem Region Sjælland og PLO Sjælland.

I 2016, da Region Sjælland reviderede beredskabsplanerne efter Præstø-ulykken – hvor efterskole-elever og to lærere kæntrede i iskoldt vand i en dragebåd - blev der indgået en aftale med PLO Sjælland.

Aftalen handler om, hvordan de praktiserende læge skulle bistå og honoreres, hvis Region Sjælland i en beredskabssituation stod i at skulle nødudskrive patienter fra sygehusene for at få plads til kritisk syge patienter som en konsekvens af en større katastrofe, eksempelvis i form af en ulykke, en pandemi eller en naturkatastrofe.

I forbindelse med Corona-krisen er udmøntningen af aftalen fra 2016 præciseret, så det fremgår, at de praktiserende læger kan få en rolle, hvis vi når til en fase i vores beredskab, hvor regionen skal nødudskrive patienter - og de praktiserende læge skal overtage ansvaret.

Heldigvis tyder intet på, at det kommer til at ske, og aftalen har således ikke udløst honorar til de praktiserende læger.

Der er ikke en lignende aftale i de andre regioner, men Danske Regioner forhandler netop nu en samlet aftale for alle. Såfremt der indgås en fælles aftale, bortfalder Region Sjællands aftale.

Regionsrådsformand Heino Knudsen er glad for, at de praktiserende læger har påtaget sig en vigtig rolle i beredskabet omkring Coronavirus

- Region Sjælland indgik tilbage i 2016 en aftale med de praktiserende læger om, hvordan de skal bidrage i en beredskabssituation, og hvad de skal have for det i den mest vidtgående situation. Vi har derfor været forberedt og på forkant. Da jeg så taksten, der er aftalt administrativt i sidste valgperiode, var min tanke også, at den er høj. Det er selvfølgelig noget vi tager med, når vi skal evaluere vores samlede beredskab, på den anden side af Corona. Jeg vil dog bemærke, at ingen forventer, at taksten vil blive bragt i anvendelse, da det kun vil ske, hvis vi kommer i en situation, hvor vi skal nødudskrive patienter for at få plads til kritisk syge coronapatienter på sygehusene – og intet tyder på, at vi kommer der til, siger Heino Knudsen.

Du kan se aftalen med PLO fra 2016 samt aktiveringsaftalen fra 2020 her:

Aftale om sundhedsberedskab (pdf)

Aftale om sundhedsberedskab - underskrevet (pdf)

Oprettet
06.05.20
Opdateret
06.05.20