Søg
 

Amerikanske eksperter tror på Broen til bedre sundhed

Onsdag d. 05. november 2014

Amerikanske eksperter har netop været på besøg for at hjælpe med at fremme befolkningens sundhed på Lolland og Falster gennem indsatsen Broen til bedre sundhed.

Sundhedseksperterne fra Institute for Healthcare Improvement i Boston, USA har opnået rigtig gode erfaringer med at forbedre folkesundheden i forskellige miljøer over hele verdenen, for eksempel i storby-ghettoer og blandt børn i hele Skotland.

Eksperterne roser Broen til bedre sundhed:

- Broen til bedre sundhed og hele indsatsen på Lolland-Falster er imponerende. Ikke kun i en dansk sammenhæng, men afgjort også i et internationalt perspektiv, siger Ninon Lewis, direktør i IHI.

- Den brede politiske og ledelsesmæssige opbakning der ligger i partnerskabet mellem de to kommuner, sygehuset, erhvervslivet og Region Sjælland er helt afgørende. Der er ikke bare tale om et projekt eller et program, men om en stor bevægelse frem mod fælles mål.

Forandring i stor skala

De amerikanske sundhedseksperter var på besøg for at fortælle om konceptet Triple Aim. Konceptet skal anvendes til at løfte sundheden i Lolland og Guldborgsund Kommuner.

- Internationale erfaringer har vist, at det er den perfekte ramme for at skabe forandringer i stor skala. Det handler om at udpege en relevant befolkningsgruppe i forhold at fremme sundhed, bedre kvaliteten i pleje og behandling og at bruge økonomien effektivt, fortæller Preben Cramon, der er sundhedsfaglig chef i Region Sjælland.

- Både i Skotland og i Jønkøbing i Sverige har indsatserne medført en voldsom reduktion af sundhedsudgifterne. Men målet har ikke været at skabe besparelser. Derimod er besparelserne blevet brugt til at skabe endnu mere sundhed og social velfærd. Altså en klart mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Ingen små projekter
der går i glemmebogen

- Samlet set er der tale om en helt ny måde at arbejde med sundhed og trivsel. Det handler ikke om at lave en masse små projekter, som hurtigt går i glemmebogen. Der er tale om at sætte nogle store overordnede mål og samtidig sikre sig, at alle de igangsatte aktiviteter peger frem mod de tre mål, siger Preben Cramon.

Preben Cramon fastslår, at den store opbakning og samarbejdet med IHI løfter indsatsen op i et højere niveau.

- Vi er mange, der ved, at det er dejligt at bo på Lolland-Falster. Derfor skal vi nu sikre, at sundheden og trivslen er i top, sagde Preben Cramon.

 

Eksperterne fra USA mødtes med repræsentanterne fra Broen til bedre sundhed på Hotel Saxkjøbing.

Bagerst: Praktiserende læge Niels Ulrich Holm, sygehusdirektør Arne Cyron, vicedirektør Hanne Demant, Psykiatrien, sundhedsfaglig chef Preben Cramon, Region Sjælland.

Forrest: Catherine Craig, IHI, sundhedsfaglig direktør Gøran Henriks fra Jønkøbing, Pedro Delgardo og Ninon Lewis, IHI.

 
 

Fakta

Målet for Broen til bedre sundhed er at reducere uligheden i sundhed for befolkning på Lolland og Falster gennem en langsigtet og mangeårig indsats.

Alle lokale kræfter står samlet: Region Sjælland - inklusiv Nykøbing F. Sygehus og Psykiatrien - Lolland og Guldborgsund Kommuner, de praktiserende læger og Business Lolland-Falster.

 

Visionen er:

 
 
 
Oprettet
05.11.14
Opdateret
05.11.14