Søg
 

108 færre afskedigelser i Region Sjælland end frygtet

Mandag d. 03. december 2018

Region Sjælland frygtede, at op til 317 medarbejdere ville miste deres job på grund af regionens vanskelige økonomiske situation. Nu er processen afsluttet og 108 medarbejdere har fået andet job i Region Sjælland og undgår dermed at blive afskediget.

En stor indsats for at undgå afskedigelser har givet positivt resultat. Antallet af afskedigelser er derfor faldet fra de 317 til i alt 173 egentlige afskedigelser i Region Sjælland. Desværre har 18 takket nej til et tilbud om at fortsætte i andet job og har derfor ligeledes modtaget en opsigelse.

-    Der var dystre forudsigelser, da de økonomiske udfordringer for 2019 blev tydelige. Vi måtte erkende, at vi ikke kunne undgå afskedigelser og vi frygtede, at op til 317 ville miste deres job, siger Regionsrådsformand Heino Knudsen.

-    Der er gjort en stor indsats for at minimere antallet af afskedigelser og jeg er glad for at konstatere, at det er lykkedes at finde andet job til 108 medarbejdere. 18 af de medarbejdere vi har tilbudt at fortsætte hos os på andre vilkår, har desværre takket nej og det beklager jeg naturligvis, siger Heino Knudsen.

Personaleprocessen

Da det blev klart, at Region Sjælland skulle ud i en større afskedigelsesrunde, indledtes der forhandlinger med de faglige organisationer for at minimere antallet af afskedigelser og hjælpe medarbejdere videre til andet job.

-    Alle medarbejdere er vigtige i Region Sjælland. Vi indgik derfor en god aftale med 23 faglige organisationer, som har haft en konstruktive tilgang og taget det ansvar som de faglige organisationer har i sådan en vanskelig situation. Det har været medvirkende til, at vi kunne undgå nogle af afskedigelserne. Også en mulighed for kompetenceudvikling er en del af aftalen med de faglige organisationer. Der er afsat 750.000 kr., som nu kan hjælpe til at de opsagte medarbejdere kan komme videre og måske udvikle sig til andre opgaver eller arbejdsgivere, siger Heino Knudsen.

Fokus på fremtiden

Afskedigelserne vil kunne mærkes af både kolleger og hos patienterne, og derfor starter et større arbejde med at prioritere opgaverne i fremtiden:

-    Vi har nu også et fokus på de arbejdspladser, der måtte sige farvel til gode medarbejdere og kolleger. Der udestår nu en vigtig opgave i at prioritere de opgaver, der skal løses overfor vores borgere og patienter. Der skal findes nye løsninger og det gode arbejdsmiljø skal have et stort fokus, siger Heino Knudsen.

Alle de medarbejdere, der har fået en opsigelse, er nu en del af Region Sjællands tryghedsordning, hvor de i de næste 6 måneder har fortrinsret til at søge ledige stillinger. Det er håbet, at vi i løbet af de næste 6 måneder vil se, at en stor del af de opsagte medarbejdere, vil fortsætte hos os i nye job.

Oversigt over afskedigede 

 

Oprettet
03.12.18
Opdateret
10.12.18