Søg
 

Ét tryk og vagtplanen er klar

Torsdag d. 24. august 2017

Region Sjælland er nu klar med den første automatiserede vagtplan, som i første omgang skal testes på en læge- og sygeplejeafdeling på Nykøbing Falster Sygehus. Det vil give personalet mere tid til patienterne og mere tid til udvikling og forskning.

​I dag lægges langt de fleste vagtplaner manuelt af en sygeplejerske eller læge, der bruger en del tid på at få enderne til at mødes ud fra personalets ferie, kursusdeltagelse osv. Nu sættes der strøm til vagtplanlægningen. Alle vilkår og betingelser for at udarbejde vagtplanen bliver lagt ind i et system, som beregner afdelingens vagtplan ved et tryk på en knap. Det giver i sidste ende personalet mere tid til patienterne og mere tid til udvikling og forskning.

Automatiserede vagtplaner

Den automatiserede vagtplan er et samarbejde mellem Produktion, Forskning og Innovation (PFI) og Nykøbing Falster Sygehus. Nu starter processen med at forberede og justere modellen, så den passer præcis til afdelingens behov. Dette arbejde finder sted de næste 1,5 måneder således, at modellen er klar til at generere den første vagtplan for intensivsygeplejerskerne på Nykøbing Falster Sygehus i uge 40. Det er planen, at denne vagtplan tages reelt i drift på afdelingen i uge 45.

Det er ganske få steder i Danmark, at der er udviklet et program til at automatisere vagtplanlægningsopgaven. Derfor er det skelsættende, at den første model i Region Sjælland nu er under udvikling og reelt tages i drift i løbet af de næste måneder. Det er visionen at udrulle projektet til hele Region Sjælland.

Baggrund for projektet

Der er et stort potentiale i optimering af vagtplanlægningen på landets sygehuse. Ved at lave vagtplanlægning baseret på en matematisk model får planlæggeren et effektivt værktøj, som gør det muligt at udnytte de tilgængelige ressourcer optimalt under hensyntagen til overenskomst, arbejdsmiljø, serviceniveau og medarbejderpræferencer. Derudover kan det frigøre kliniske ressourcer fra selve planlægningen, som således kan anvendes til patientbehandling og –pleje, udvikling og forskning. Det skyldes, at vagtplanlægning er en kompliceret og tidskrævende opgave.

Potentialet i anvendelsen af matematisk optimering til vagtplanlægning støttes op af resultater på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, hvor der med succes er implementeret et værktøj, som anvender matematisk optimering i genereringen af vagtplaner. Derudover har studier i vagtplanlægning på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) ligeledes vist et potentiale til at frigøre ressourcer til patienterne. Projektet er finansieret af midler fra Sundhedsministeriet og fra Region Sjællands Styregruppe for Innovation. Projektets erfaringer inddrages i en samlet national evalueringsindsats, som har fokus på værktøjer til bedre kapacitetsanvendelse på de danske sygehuse.

Du er velkommen til at kontakte

  • Projektleder Laura Elise Buch Høffner fra Produktion, Forskning og Innovation i Region Sjælland for yderligere spørgsmål på mail: laebu@regionsjaelland.dk eller på tlf.: 93 56 70 73
  • Ledende overlæge på anæstesiafdelingen på Nykøbing Falster Sygehus i Region Sjælland, Ninna Rose Holm på mail: nroh@regionsjaelland.dk eller tlf.: 93567012

Læs mere om projektet på PFI’s hjemmeside

Oprettet
24.08.17
Opdateret
28.08.17