Gå til indhold

Råstofplan 2016

Se kontaktoplysninger
Miljø- og Fødevareklagenævnet har med afgørelse af 23. juni 2023 ophævet Råstofplan 2020. Det er derfor Råstofplan 2016, der nu er den gældende råstofplan for Region Sjælland. Gennem råstofplanen skal det sikres, at der er balance mellem det samfundsmæssige behov for råstoffer og hensynet til natur, miljø, naboer og lokalsamfund.

Råstofplan 2016

Miljø- og Fødevareklagenævnet har med afgørelse af 23. juni 2023 ophævet Råstofplan 2020. Det er derfor Råstofplan 2016, der nu er den gældende råstofplan for Region Sjælland.

Link til notat med typiske spørgsmål og svar om Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse

Gennem råstofplanen skal det sikres, at der er balance mellem det samfundsmæssige behov for råstoffer og hensynet til natur, miljø, naboer til råstofindvinding og lokalsamfund.

Både regionen og kommunerne er bundet af råstofplanen i planlægning og administration.

Ved udarbejdelsen af Råstofplan 2016 har regionen udarbejdet en såkaldt miljørapport, som beskriver planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet.

Som en del af miljørapporten er der desuden udarbejdet en miljøvurdering for hvert af de nye graveområder. De vurderer de miljø- og planlægningsmæssige interesser i og omkring hvert område.

Råstofplanens indhold

Råstofplan 2016 består af retningslinjer for råstofindvinding og kort med planens grave- og interesseområder.

Derudover indeholder råstofplanen regionsrådets strategi for den fremtidige forsyning med råstoffer i Region Sjælland og beskriver regionens indsatsområder i planperioden. Samtidig er der en status for ressourcesituationen, ligesom miljøvurderingen er indeholdt. 

Læs Råstofplan 2016 for Region Sjælland

Grave- og interesseområderne i Råstofplan 2016 kan ses på zoom-bart kort via nedenstående link:

Zoom-bart webkort

Historiske råstofplaner

Historiske råstofplaner kan ses på siden for Råstofplan 2020.

Kontakt

Adresse

Regional Udvikling

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04

Tlf. 57 87 59 04