Gå til indhold

Regions4Climate

Se kontaktoplysninger
Køge Bugt er et af de områder i Danmark, som er udsat for de største klimarisici. Mere end 100.000 borgere bor i risiko for oversvømmelse, da hele bugten er et lavtliggende område få meter over havniveau.

I perioden 2023-2027 arbejder Region Sjælland målrettet med klimatilpasning i Køge Bugt-området. Med finansiering fra EU's støtteprogram Horizon Europe er det lykkes Region Sjælland at hjemtage hele 24 mio. kr. til opgaven. Projektets mål i Danmark er at støtte klimasikringen af Køge Bugt ved at opbygge modstandsdygtige lokalsamfund.

Region Sjælland deltager med fundingen i det europæiske forsknings- og innovationsprojekt Regions4Climate. 

I Regions4Climate arbejder vi med:

  1. Formidling til de berørte borgere, virksomheder og civilsamfund om risikoen for oversvømmelse. Målet er at opbygge en modstandsdygtighed i lokalsamfundene bl.a. via moderne visualiseringsværktøjer, såsom augmented og virtual reality.
  2. Udvikling af potentielle løsninger, herunder nødværn og afværgeforanstaltninger, så borgerne og samfundene kan tilpasse sig eller lære at leve med risikoen for oversvømmelse.
  3. Udvikling, opskalering og eksport til andre EU kystregioner af det 40 år gamle kystsikringsprojekt Strandparken. Arbejdet med multifunktionelle kystlandskaber kan blive en model for bæredygtig kystsikring.

Det europæiske netværk bag Regions4Climate skal sikre erfaringsudveksling om klimasikring mellem Region Sjælland og de andre europæiske partnere i projektet.

Køge Bugt spænder geografisk over 11 kommuner fra Dragør til Stevns, hvoraf Greve, Solrød, Køge og Stevns er en del af Region Sjælland. Projektet er grundet sin geografiske udstrækning tværregionalt mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden med Københavns Universitet, VIA University College og Kystdirektoratet som faglige partnere. 

Regions4Climate er støttet af Horizon Europe programmet, som er EU's fælles program for støtte af forskning og innovation. Projektet er i alt finansieret med 197 mio. kr.  

Læs mere

Du kan læse mere om Regions4Climate på projektets hjemmeside: 

Projekthjemmeside for Regions4Climate

Du kan løbende følge med arbejder på projektets LinkedIn profil samt på samt på Regional Udviklings egen LinkedIn profil:

LinkedIn profil for Region4Climate 

LinkedIn profil for Regional Udvikling

Yderligere Information:

Vil du vide mere om Regions4Climate? Så er du velkommen til at kontakte:

Alexander Hauer

Konsulent
Grøn omstilling og Klima
ahaue@regionsjaelland.dk

Kontakt

Adresse

Grøn omstilling og Klima

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04

Tlf. 57 87 59 04