Skip to content

Kompetenceudvikling, E-læring og undervisning

Se kontaktoplysninger
På siden kan du læse mere om kompetenceudvikling i form af undervisning, e-læring- og forberedelsesmateriale.

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personale skal sikre at de relevante kompetencer er tilstede i forbindelse med borgerens opstart og den løbende opfølgning på telemedicinske data

Kompetenceudviklingen er planlagt ud fra, at hver sundhedsfaglige gruppe får kompetenceudvikling som svarer til deres læringsmål, opgaver og kompetencer. Kompetenceudviklingen bygger dermed op på de kompetencer de sundhedsfaglige har i forvejen. I uddannelseskonceptet består af kompetenceudviklingsaktiviteterne af e-læring, forberedelse og fremmødeundervisning.

I planlæggelsen af undervisningskonceptet, er det besluttet, at kompetenceudvikling først retter sig mod de monitoreringsansvarlige sygeplejersker og behandlingsansvarlige læger på de enkelte kommuner og sygehuse. Der vil efterfølgende være et bredere kompetenceløft for øvrige sundhedsfaglige personale.

Fremmødeundervisning

​Kompetenceudviklingen består af fremmødeundervisning, hvor de færdigheder man har med sig i forvejen og den e-læring man har taget forud for undervisningen bliver konkrete i forhold til TeleKOL. Fremmødeundervisningen vil blandt andet give mulighed for at afprøve forskellige færdigheder i forhold til borgere der er på vej i en forværring eller hjælpe en borger med at mestre KOL.

Fremmødeundervisningen bidrager også til, at de monitoreringsansvarlige får styrket relationen og samarbejdet med andre monitoreringsansvarlige i nabokommunerne og det lokale sygehus omkring TeleKOL. Der er derfor lagt vægt på, at fremmødeundervisningen bliver afviklet inden for Kommune, Sygehus, Samarbejde (KKS) geografien med henblik på at understøtte samarbejdet omkring TeleKOL.

Undervisningen er tilrettelagt ud fra forskellige temaer, og fordeles over fem undervisningsdage. Læringsmålene for undervisningen er, at der skal opnås kompetencer og færdigheder inden for følgende områder; sundhedsfaglige, sundhedspædagogiske og kommunikative, sundhedsteknologiske og det organisatoriske. I fremmødeundervisningen vil indholdet sættes i relation med arbejdsgangsbeskrivelserne for at sikre at de deltagende oplever en sammenhæng.

Tilmelding og yderligere informationer omkring fremmødeundervisningen kan findes på Kompetencecenter for lungesygdoms hjemmeside.

E-læring og forberedelse

I forbindelse med kompetenceudviklingen er det en forudsætning, at gennemføre e-læring og forberedelse inden fremmødeundervisningen.

Det er individuelt hvor meget e-læring og forberedelse man skal gennemføre, da det afhænger af den viden man har i forvejen. Har man for eksempel en stor viden om KOL skal man ikke indhente den på e-læringen, eller har man en stor viden om sundhedsaftalen, samarbejdet i mellem sektorerne og forløbsprogrammet for KOL har man det mindre i forberedelsen til fremmødeundervisningen.

Yderligere informationer og tilmelding til e-læringsmaterialerne kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside.

Kontakt

Adresse

TeleKOL

IT Projekthuset

Nørregade 54

4100 Ringsted

Ring til os

Skriv til os

Øvrig information

Programleder:
Erik Arne Melbye - emelb@regionsjaelland.dk 

Daglig leder, Kompetencecenter for lungesygdom:
Marianne Neerup Andersen - mnan@regionsjaelland.dk