Skip to content

Telesundhed | KOL

TeleKOL til borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er et telemedicinsk tilbud, som KL, Regeringen og Danske Regioner blev enige om at udbrede i hele landet. I samarbejde mellem kommune, sygehus og praktiserende læge.