Skip to content

Specialtandplejen

Se kontaktoplysninger
Specialtandplejen er et specialiseret tandplejetilbud til personer, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Hvilke patienter kan benytte specialtandplejen?

Målgruppen for specialtandpleje er personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne f. eks. som følge af sindslidelse, udviklingshæmning, autisme, cerebral parese eller hjerneskade. Personer med svære somatiske sygdomme kan ligeledes have svært ved at medvirke til almindelig tandbehandling og kan derfor også modtage tilbuddet. Specialtandplejen behandler såvel børn som voksne.

Henvisning

Hvem kan henvise til specialtandplejen, og hvortil sendes henvisningen?

Fagpersoner, der har jævnlig kontakt med patienten og kendskab til dennes funktionsnedsættelse, kan henvise patienten til kommunal specialtandpleje. Henviser kan eksempelvis være tandlæge, egen læge, eller sygepleje- eller pædagogisk personale.

Henvisningen skal sendes til patientens bopælskommune.

Herefter tager bopælskommunen stilling til, om behandlingsopgaven skal videregives til den Regionale specialtandpleje.

For personer med ophold i botilbud oprettet i henhold til serviceloven, personer indlagt på psykiatriske hospitalsafdelinger samt personer tilknyttet distriktspsykiatriske ordninger kan der dog henvises direkte til den regionale specialtandpleje for akut nødbehandling.

Henvisningsskema til specia​ltandpleje
Helbredsskema til brug for tandbehandling

Skal patienten betale for specialtandpleje?

Bopælskommunen betaler behandling i specialtandplejen uanset om behandlingen tilbydes på kommunens eller regionens klinik for specialtandpleje. Kommunen har dog mulighed for at opkræve en egenbetaling fra patienten. Det er maksimalt 2.130 kr. pr. år (2023). Egenbetalingen er ens for kommunal og regional specialtandpleje.

Hvad siger Sundhedsloven om specialtandpleje?

Bestemmelserne om specialtandpleje er beskrevet i Sundhedslovens § 133 og tilhørende vejledning (pdf).

Bopælskommunerne har ansvaret for, at relevante borgere i målgruppen for specialtandpleje informeres om det nye tandplejetilbud. Kommunen kan vælge at give behandlingstilbuddet på kommunale tandklinikker (kommunal specialtandpleje) eller viderehenvise patienten til den regionale specialtandpleje. De fleste kommuner i Region Sjælland, undtagen Roskilde, har valgt at købe behandlingspladser i den regionale specialtandpleje til de patienter, som har det mest specialiserede tandplejebehov.

Tandbehandling i narkose

Der udføres behandlinger i narkose på

  • Næstved Sygehus
  • ​Slagelse Sygehus

Der kan henvises til specielle enkeltopgaver. Henvisningen skal altid sendes til bopælskommunen​​.

Link til:

Henvisning til enkelt narkose

Narkosefuldmagt

Patientspørgeskema

Kontakt

Adresse

Region Sjællands Tandpleje

Indgang 33 / 33A (elevator)

Ringstedgade 61

4700 Næstved

Se kort

Ring til os

Tlf. 58 52 49 88

Skriv til os

rstand@regionsjaelland.dk

Øvrig information

EAN: 579 800 20 30 228 CVR: 2919 0658