Skip to content

Koordinationsudvalget for tandpleje

Se kontaktoplysninger
Lovgrundlaget for koordinationsudvalget findes i ”Bekendtgørelse om tandpleje”. Herunder uddrag fra bekendtgørelsen:
Regionsrådet og kommunalbestyrelserne skal sikre en koordination af den kommunale tandpleje, den regionale tandpleje og tandplejen i privat praksis. Koordinationsudvalget skal sammensættes, så det repræsenterer de
forskellige interesser, der er på tandplejeområdet.

Koordinationsudvalget har bl.a. til opgave:

  • At sikre en hensigtsmæssig sammenhæng og koordinering mellem den kommunale tandpleje, praksistandplejen og den regionale tandpleje
  • At sikre, at der etableres effektive overførselsprocedurer mellem
    børne- og ungdomstandplejen, omsorgstandplejen og praksistand- plejen samt medvirke til at fastholde de unge og ældre med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i en regelmæssig tandplejeadfærd
  • At sikre, at der er udarbejdet aftaler mellem kommunerne i regionen og regionen om behandling af patienter, der tilhører den kommunale tandpleje, men som får behov for få udført behandling i generel anæstesi i sygehusregi
  • At sikre, at der etableres vagtordninger i det geografiske område,
    regionen dækker, til ydelse af fornøden tandlægehjælp uden for
    sædvanlig behandlingstid. Vejledning om omfanget og kravene til den kommunale tandpleje

Møder i 2023
29. marts 2023 - se referat
14. juni 2023
15. november 2023

Møder i 2022
23. februar 2022 - aflyst
22. marts 2022 - se referat
25. maj 2022 - aflyst
31. august 2022 - aflyst
16. november 2022​ - se referat

Møder i 2021
23. februar 2021 - se referat
17. maj 2021 - se referat
1. juli 2021 (ekstraordinært) - se referat
25. august 2021 - se referat
18. november 2021

Læs om

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Mandag – torsdag 8.00-15.30
Fredag 8.00-15.00.

Ring til os

Tlf. 70 15 50 00