Skip to content

Trial Nation

Trial Nation er et initiativ der skal give det danske sundhedsvæsen bedre muligheder for at gennemføre innovativ og værdifuld forskning ved kliniske forsøg.

Trial Nation blev oprettet i forbindelse med VLAK-regeringens “Vækstplan for life science” og er resultatet af et tæt samarbejde mellem Erhvervsministeriet, de fem danske regioner, Sundheds- og Ældreministeriet og danske life science-virksomheder.

Formålet med Trial Nation er at skabe og facilitere et økosystem, der giver det danske sundhedsvæsen langt bedre muligheder for at gennemføre innovativ og værdifuld forskning. Forskning, der skal bidrage positivt til:

  • At danske patienter hurtigt får adgang til ny og banebrydende medicin og medicoteknisk udstyr
  • At læger og sundhedspersonale dygtiggøres yderligere i stærke forskningsmiljøer
  • At mere forskning skaber flere arbejdspladser og dermed vækst i samfundsøkonomien

Du kan læse mere om Trial Nation i publikationen herunder:

Trial Nation - Et sundere, klogere og rigere Danmark (pdf)