SkipToMain.AriaLabel

Statistikprogrammer

Se kontaktoplysninger
Region Sjællands IT-afdeling har licensaftaler til SPSS og SAS. Se yderligere information vedrørende disse programmer nedenfor.

Hvis du som forsker i Region Sjælland er tilknyttet en uddannelsesinstitution, har du eventuelt adgang til statistikprogrammer.

SPSS

Adgangen til regionens SPSS-licenser er lukket.

SAS

SAS University Edition er et gratis tilbud, som kræver installation på en virtuel maskine på din PC. 

Link Brugeroprettelse til SAS Analyseplatform - Region Sjælland (service-now.com)

Sikkerhed

Behandling af personoplysninger i et statistikprogram falder under Persondatalovens regler. Her henvises der til Persondataloven og Datatilsynets hjemmeside. Du kan desuden orientere dig om regionens generelle retningslinjer for informationssikkerhed på regionens intranet (kræver adgang).

Kontakt

Adresse

Forskningsstøtte Center

Lykkebækvej

4600 Køge

Ring til os