SkipToMain.AriaLabel

Trial Nation

Se kontaktoplysninger
Regionerne samarbejder i foreningen Trial Nation med en række tiltag for at gøre det mere attraktivt for lægemiddel- og medicovirksomheder at gennemføre deres kliniske forsøg i Danmark.

Nationalt samarbejde

Foreningen Trial Nation er etableret for at lette indgangen for industrien til at gennemføre klinisk forskning og for at gøre det mere attraktivt for virksomhederne at gennemføre deres kliniske forsøg i Danmark. Herunder arbejder Trial Nation for at identificere og minimere eventuelle barrierer for kliniske forsøg og herunder for at lette det administrative arbejde i forbindelse med forsøgene, så dette er så enkelt som muligt for både industri og forskere.

Trial Nations bestyrelse er sammensat af repræsentanter fra de fem regioner, fra life-science virksomheder og ministerier. I hver region er udpeget en regional koordinatorer på hhv pharma og medtech-området, som indgår i tæt samarbejde med foreningens sekretariat.

Trial Nation bygger bro mellem forskere og industrien

Industrien kan henvende sig til Trial Nation og få sparring omkring og information om potentielle afdelinger til kliniske forsøg, hvis de ikke er bekendte med det givne terapiområde og områdets relevante forskere og samarbejdspartnere.

Ved sådanne henvendelser fra industrien vil den regionale koordinator formidle kontaktinformation og ofte tage kontakt til regionernes relevante afdelinger og afdække interessen for at deltage i det specifikke forsøg - og via det nationale netværk give industrien en samlet national tilbagemelding.

Dette vil sikre industrien en hurtig adgang til de relevante forskere, og at de herved ikke behøver at kontakte adskillige afdelinger og forskere unødigt.

Trial Nation interfererer ikke i de kontakter, der allerede er etableret mellem industri og forskere, og i tilfælde hvor industrien allerede ved, hvor de skal henvende sig med forespørgsler vedrørende kliniske forsøg.

Den regionale pharma koordinator i Region Sjælland er Lene Hartmann, som kan kontaktes på lhar@regionsjaelland.dk. Den regionale medtech koordinator er Eric Rasmussen, som kan kontaktes på ericr@regionsjaelland.dk.

Hvad kan jeg som ansat i Region Sjælland få hjælp til?

​Trial Nation hjælper med:

  • kontakt til industrien
  • kontakt til eksisterende kliniske forskningsenheder
  • sparring på lokale processer vedrørende kliniske forsøg
  • kontakt til eksisterende forskernetværk
  • etablering af nye specialenetværk
  • knowhow om god praksis inden for forskningsnetværk

Hvad kan jeg som ansat i industrien få hjælp til?

Trial Nation hjælper med:

  • kontakt til potentielle forsøgscentre
  • feasibilityforespørgsler
  • kontakt til forskernetværk
  • sparring omkring patientrekruttering

Kontakt

Adresse

Forskningsstøtte Center

Lykkebækvej

4600 Køge

Ring til os