SkipToMain.AriaLabel

Forskningspolitik

Se kontaktoplysninger
Regionsrådet har vedtaget Region Sjællands Politik for Sundhedsforskning 2019-2022 - Forskning på Forkant" med fokus på de største sundhedsudfordringer.

Med den nye politik bliver ambitionerne for forskningen i Region Sjælland sat markant op og der er fokus i de største sundhedsudfordringer kronisk sygdom og multisygdom.

To ud af tre borgere i Region Sjælland har én eller flere kroniske eller langvarige sygdomme, for eksempel KOL og diabetes. Det skaber ulighed i sundhed. Derfor skal forskningen på vores sygehuse især have fokus på kronikere og multisyge, så de kan få et bedre liv med deres sygdom, siger Annemarie Knigge, formand for Regionsrådets Udvalg for Sygehusenes behandlingstilbud.

Der skal blandt andet forskes i hvordan Region Sjælland kan skabe bedre sammenhæng mellem behandlingen på sygehusene og i det nære sundhedsvæsen, så flere borgere kan blive behandlet ambulant eller i deres eget hjem.

Politikken beskriver også hvordan sundhedsforskning skal styrkes ved at bygge de bedste rammer og vilkår for forskningen. Dette så den nye forskning kan få fodfæste og den allerede velrenommerede forskning udvikles yderligere.

Forskerne skal have adgang til den mest optimale støtte og der skal fokuseres på uddannelse og rekruttering af klinikere og forskere, hjemtagning af forskningsmidler og etablering af samarbejde om forskning med andre offentlige som private parter og uddannelsesinstitutioner.

Politikken skal også sikre patienter og borgere større indflydelse på den forskning, der udøves. For eksempel skal patienter, pårørende og forskere sammen udvikle forskningsprojekter.

Desuden beskrives en indsats for at forskningens resultater udbredes og nyttiggøres både i nærmeste kreds i regionen og den store verden og bliver delt, så flere får gavn af dem.
Forskningspolitikken beskriver 5 temaområder og 4 rammer for styrkelse af forskningen:

Læs Politikken for sundhedsforskning i Region Sjælland 2019-2022 her

Temaområder:

  • Region Sjællands største sundhedsudfordringer – forskning i patienter ramt af kronisk sygdom og multisygdom
  • Klinisk forskning på internationalt niveau
  • Fremtidens Universitetshospital
  • Temabaseret forskningsnetværk og tværgående forskningsmiljøer
  • Eksterne partnerskaber

Rammer:

  • Brugerindflydelse – forskning kvalificeret af patienter og pårørende
  • Investering i forskning
  • Behovstyret forskningsinfrastruktur
  • Aktiv nyttiggørelse af forskning og målrettet kommunikation

Politikker og rapporter

Du kan her downloade politikker og rapporter

Kontakt

Adresse

Forskningsstøtte Center

Lykkebækvej

4600 Køge

Ring til os