SkipToMain.AriaLabel

Netværk for projektpersonale

Se kontaktoplysninger
Region Sjælland har dannet et netværk for regionens projektsygeplejersker, forskningsassistenter og andet projektpersonale hvor den enkelte kan sparre og vidensdele med andre som arbejder med kliniske forsøg.

​Netværk udspringer af nationalt initiativ

Region Sjælland er med i den nationale Forening Trial Nation. Foreningens koordinatorer (med repræsentanter fra hver af landets regioner) arbejder overordnet for at få flere kliniske forsøg til Danmark og herunder for, at det administrative arbejde i forbindelse med industrisponsorerede forsøg bliver så enkelt som muligt for både industri og forsker/afdelin​g. Trial Nation koordinatorer arbejder med at facilitere, at der enkelt kan gennemføres kliniske studier i Danmark.

Formål:

Formålet er at samle regionens operationelle projektpersonale i et netværk, hvor det er muligt at erfaringsudveksle og videndele på tværs af sygehuse og afdelinger i regionen.

​Indhold:

Netværket mødes om temaer som for eksempel 'Konsekvenser af lovgivningsmæssige ændringer for forsøgspraksis', hvor der kan inddrages eksterne oplægsholder​​e. Derudover tages relevante temaer og cases op, som indsendes af netværksdeltagerne. ​​​Derudover har der været initieret forskellige arbejder som eksempelvis oprettelsen af et diplommodul for projektsygeplejersker i samarbejde med University College Sjælland.​

Målgruppe:

Projektsygeplejesker, studiekoordinatorer, forskningsassistenter og projektsekretærer i Region Sjælland.

Møder i netværket:

Der afholdes 1-2 årlige møder i netværket.

Kontaktperson:

Vil du gerne vide mere om netværket, kan du kontakte Trial Nation's pharma koordinator, Lene Hartmann på lhar@regionsjaelland.dk.

Læs mere om​ Trial Nation

Kontakt

Adresse

Forskningsstøtte Center

Lykkebækvej

4600 Køge

Ring til os