Skip to content

Forskning og Innovation

Læs mere om forskning og innovation i Region Sjælland, herunder hvordan du søger forskningsstøtte eller kommer i gang med et innovationsprojekt.

Se kontaktoplysninger

Forskningsstøtte

Find information om puljemidler, support til ekstern finansiering, statistikvejledning, biblioteksservice, anmeldelsesprocedurer, juridiske godkendelser af projekter og dataadgang, kommercialisering af opfindelser, værktøjer mv.

Innovation

Innovation bidrager til at nå Region Sjællands kvalitets-, effektivitets- og udviklingsmål og sker i samarbejde med medarbejdere, borgere, virksomheder og vidensinstitutioner.