SkipToMain.AriaLabel

Registrering og dokumentation

Se kontaktoplysninger
Et systematisk review skal registreres og dokumenteres. Læs mere her om hvordan og hvilke krav der stilles til dokumentationen.

Registrering af review

Når du har foretaget din søgning, anmelder du dit systematiske review igennem Prospero. Dels for at sikre dig, at der ikke er andre, der arbejder på det samme som du gør, dels for at sikre at du følger metoden korrekt.

Hvis det drejer sig om et Cochrane eller Joanna Briggs review,
skal titel og protokol registreres hos dem.

Dokumentering af review

For at sikre transparens og reproducérbarhed er der en række formelle krav til dokumentation / afrapportering, der skal overholdes, når man skriver et systematisk review.

Eksempel på dokumentation af søgning.​​

Nedenfor er links til nogle af de vigtigste guidelines fra PRISMA samarbejdet - vedr. dokumentation og afrapportering særligt
for systematiske reviews.

Kontakt

Adresse

VID Region Sjællands Fagbibliotek

Lykkebækvej 1

4600 Køge

Åbningstider

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9-15
Torsdag kl. 8-14.

Ring til os

Kirsten:

Tlf. 41 87 83 97

Tlf. 41 87 83 97

Penille:

Tlf. 93 57 67 47

Tlf. 93 57 67 47

Vibeke - Psykiatrien

Tlf. 21 59 94 33

Tlf. 21 59 94 33

Skriv til os

viden@regionsjaelland.dk

Øvrig information

Fagbiblioteket VID henvender sig til personale på regionens sygehuse
og i psykiatrien med formålet
at understøtte forskning og faglig udvikling.

Vi hjælper det sundhedsfaglige personale, der ikke har adgang til biblioteksassistance på egen uddannelsesinstitution.

Oversigt over typer af hjælp til litteratursøgning til systematiske reviews

Kontakt og bestilling af materiale