SkipToMain.AriaLabel

Om VID

Se kontaktoplysninger
VID - Viden, Information og Dokumentation er Region Sjællands fælles fagbiblioteksfunktion

Der er nedsat et regionalt biblioteksudvalg med repræsentanter fra sygehusene.

VID udvalgets udvalgsmedlemmer

  • Ole Jakob Storebø, psykolog, ph.d., adj. professor, Psykiatrien (Formand)
  • Thomas Lund, forskningsleder, Holbæk Sygehus
  • Thomas V. F. Hviid, overlæge og professor, SUH Roskilde
  • Karina Endahl-Koch, Forskningsstøtte-enheden, NSR sygehuse
  • Hanne Jørsboe, overlæge, Nykøbing F Sygehus
  • Henrik Ancher Sørensen, Forsknings- og Innovationschef
  • Connie Bertelsen, lektor og MVU-forsker, SUH Køge
  • Kirsten Buch Rasmussen (sekretær), bibliotekar, VID Region Sjællands Fagbibliotek

    Referat af VID udvalgets møder kan ses på regionens intranet.

Kontakt

Adresse

VID Region Sjællands Fagbibliotek

Lykkebækvej 1

4600 Køge

Åbningstider

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9-15
Torsdag kl. 8-14.

Ring til os

Kirsten:

Tlf. 41 87 83 97

Tlf. 41 87 83 97

Penille:

Tlf. 93 57 67 47

Tlf. 93 57 67 47

Vibeke - Psykiatrien

Tlf. 21 59 94 33

Tlf. 21 59 94 33

Skriv til os

viden@regionsjaelland.dk

Øvrig information

Fagbiblioteket VID henvender sig til personale på regionens sygehuse
og i psykiatrien med formålet
at understøtte forskning og faglig udvikling.

Vi hjælper det sundhedsfaglige personale, der ikke har adgang til biblioteksassistance på egen uddannelsesinstitution.

Oversigt over typer af hjælp til litteratursøgning til systematiske reviews

Kontakt og bestilling af materiale