SkipToMain.AriaLabel

Open Access

Se kontaktoplysninger
Open Access betyder fri online adgang til videnskabelig litteratur med mulighed for at øge synlighed, adgang og anvendelse af forskningsresultater

Ved Open Access er det forfatteren eller dennes institution, der dækker udgiften til publicering, så indholdet gøres frit tilgængeligt for læseren.

Regeringen har vedtaget en ​​​​national Open Access strategi, som lægger op til, at størstedelen af den offentligt finansierede forskning i løbet af de nærmeste år skal være frit tilgængelig.

For forskeren har det den fordel, at forskningsresultaterne bliver synlige og tilgængelige for en bredere kreds og derved vil have chance for at blive hyppigere citeret.​​​​​​​​​

Du kan som forsker vælge at publicere Open Access.
I databaserne DOAJ (Directory of Open Access Journals) og DOAB (Directory of Open Access Books) kan du finde tidsskrifter og bøger, hvor det er muligt at publicere Open Access.

Der findes tre former for Open Access

SHERPA/RoMEO​ giver mulighed for at tjekke, hvad et konkret tidsskrift tillader mht Open Access og/eller selv-arkivering​.

På det sundhedsvidenskabelige område findes to store Open Access arkiver: BioMed Central og PubMed Central.

Vær opmærksom på, at flere bevillingsgivere stiller krav om at resultaterne publiceres Open Access.
I april 2019 blev offentliggjort en Open Access politik for Danmarks offentlige forskningsråd og fonde: Fælles Open Access politik fonde

Region Sjælland er omfattet af en forlagsaftale med Wiley, der gør det muligt for corresponding authors fra regionen at publicere uden at betale APC. Se tidsskriftlisten her​​.

Få svar på dine spørgsmål om Open Access​ hos Uddannelse​​s- og Forskningsministeriet.

Kontakt

Adresse

VID Region Sjællands Fagbibliotek

Lykkebækvej 1

4600 Køge

Åbningstider

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9-15
Torsdag kl. 8-14.

Ring til os

Kirsten:

Tlf. 41 87 83 97

Tlf. 41 87 83 97

Penille:

Tlf. 93 57 67 47

Tlf. 93 57 67 47

Vibeke - Psykiatrien

Tlf. 21 59 94 33

Tlf. 21 59 94 33

Skriv til os

viden@regionsjaelland.dk

Øvrig information

Fagbiblioteket VID henvender sig til personale på regionens sygehuse
og i psykiatrien med formålet
at understøtte forskning og faglig udvikling.

Vi hjælper det sundhedsfaglige personale, der ikke har adgang til biblioteksassistance på egen uddannelsesinstitution.

Oversigt over typer af hjælp til litteratursøgning til systematiske reviews

Kontakt og bestilling af materiale