Søg
 
Referat

Referat - Sygehusudvalget

20-01-2022 16:30

Regionshuset

Medlemmer af udvalget:

Anne Møller Ronex

Medlem

(B)

Helle Laursen Petersen

Medlem

(C)

Anne Christiansen Thilemann

Medlem

(A)

Kirsten Rask

Medlem

(A)

Camilla Aff Bredegaard

Medlem

(A)

Dorthe Adelsbech

Medlem

(V)

Flemming Damgaard Larsen

Medlem

(V)

Ali Ünsal

Medlem

(V)

Maja Roesen

Medlem

(F)

Gitte Simoni

Medlem

(O)

Carli Hækkerup

Medlem

(Ø)

Fraværende:

Camilla Aff Bredegaard

Medlem

(A)


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Valg af formand og næstformand 3

2 (Åben) Mødeplan 2022 4

3 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Sygehusudvalget den 20. januar 2022 5


1 (Åben) Valg af formand og næstformand

Sagsresumé

Udvalget skal i overensstemmelse med Styrelsesvedtægtens kap. 4, § 13 vælge formand og næstformand for Sygehusudvalget.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med Region Sjællands Styrelsesvedtægt kap. 4 om stående udvalg skal udvalgene efter § 13 vælge formand og næstformand for udvalget.

På den baggrund indstilles det, at udvalget vælger formand og næstformand for Sygehusudvalget. Partierne har indstillet følgende formandskab:

Anne Møller Ronex som formand

Helle Laursen Petersen som næstformand

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges en formand og en næstformand for Sygehusudvalget.

Sagen afgøres af Sygehusudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Som formand blev valgt Anne Møller Ronex (B) og som næstformand blev valgt Helle Laursen Petersen (C).

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard

Medlem

(A)

Bilag

.


2 (Åben) Mødeplan 2022

Sagsresumé

Udvalget fastlægger deres mødeplan for 2022 med afsæt i den foreløbige politiske mødeplan for 2022.

Sagsfremstilling

Der planlægges 9 møder i Sygehusudvalget fordelt hen over året.

Regionsrådet behandlede den 11. januar 2022 vedlagte politiske mødeplan for 2022. I mødeplanen er der foreløbigt afsat nogle uger, hvor det er tiltænkt, at møderne i de respektive udvalg kan ligge.

Med afsæt i de foreslåede uger i den politiske mødeplan lægges der op til, at Sygehusudvalget fastlægger udvalgets mødeplan for 2022, herunder drøfter tidspunkt på dagen (formiddag/eftermiddag) og eventuelle øvrige forhold.

Den endelige politiske mødeplan for 2022 vil foreligge, når alle udvalg har fastlagt sine mødeplaner.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget fastlægger mødeplan for 2022.

Sagen afgøres af Sygehusudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Udkast til mødeplan drøftes i dialog mellem udvalgsformand og administration ud fra de faldne bemærkninger. Herefter fremsendes udkast til mødeplan til udvalget med henblik på endelig godkendelse på møde den 8. februar 2022.

Første møde afholdes tirsdag den 8. februar 2022. kl. 9.00-12.00.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard

Medlem

(A)

Bilag

1. Mødekalender 2022 FU RR og politiske udvalg - RR tirsdage (DokID: 10171224 - EMN-2021-10435)


3 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Sygehusudvalget den 20. januar 2022

Sagsresumé

-

Sagsfremstilling

-

Økonomi

-

Indstilling

-

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard

Medlem

(A)

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener